Tue23072024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu

O nama

  • PDF
Fakultet inženjerskih naukaFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i najprestižnijih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima.
 
Misija fakulteta
 
Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao obrazovno naučne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti inženjerskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa Evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta inženjerskih nauka je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.
 
Vizija fakulteta
 
Vizija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u različitim tehničkim oblastima.

Namera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i celoj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u celom svetu.

Ciljevi fakulteta su:
  • podizanje nivoa kvaliteta svih nivoa studija,
  • povećanje interesovanja za studije inženjerskih nauka,
  • unapređenje postojećih i uvođenje novih nastavnih planova i programa,
  • povećanje broja domaćih i međunarodnih naučnih projekata uz značajan transfer rezultata istraživanja ka privredi i okruženju,
  • razvoj naučno-istraživačke misli,
  • stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i dr.
Uloga Fakulteta treba da postane još značajnija i da doprinese bržem razvoju grada, regiona i republike.
Misija, vizija i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerskih nauka u Univerziteta Kragujevcu u svetske naučne i naučno istraživačke trendove čime se obezbeđuje i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.