Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Miroslav Vučković

  • PDF
Asistent (Matematika, 1961-1977)

 Miroslav_Vuckovic_1Miroslav Vučković je rođen 1933. godine u Raškoviću, opština Knić. U Kragujevcu je završio Gimnaziju 1952. godine. Diplomirao je 1957. godine na matematičkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

Od 1958. do 1960. godine radio je kao profesor matematike u Školskom centru Zavoda „Crvena zastava“ u Kragujevcu, a 1961. je izabran za asistenta za Matematiku na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i u tom zvanju je bio do 1977. godine.

Treći stepen studija upisao je 1964. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Miroslav_VuckovicŠkolske 1971/72. predavao je na Višoj pedagoškoj školi u Kragujevcu predmet Matematička analiza 1. Izabran je 1973. godine za predavača za predmet Matematika na Višoj saobraćajnoj školi u Zagrebu. Takođe je honorarno predavao Matematiku  1 i Matematiku 2 u Centru za vanredne studije u Kragujevcu. Od 1972. godine je na Odeljenju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu honorarno držao vežbe iz predmeta Analiza 1 i Analiza 2. Od 1977. godine radio je kao asistent na Institutu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Uža naučna oblast asistenta Miroslava Vučkovića bila je Matematička analiza. Objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova i učestvovao sa saopštenjima na Kongresima matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije. Koautor je dve zbirke zadataka. Na PMF-u u Kragujevcu držao je vežbe iz predmeta  Analiza 2 za matematičare i Matematika 2 za fizičare. Miroslav Vučković je preminuou Kragujevcu, 1995. godine.