Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Žarko Nikolić

  • PDF

Asistent (Tehničko crtanje, 1963-1964)

Predavač (Tehničko crtanje, 1965-1968)

Docent (Mehanizmi, 1968-1975)

Prodekan za nastavu (1973-1975)

image32Rođen 11. aprila 1930. godine u Žabarima, Smederevo. Godine 1948. završio je Srednju tehničku školu u Kragujevcu, a 1960. Mašinski fakultet u Beogradu. U međuvremenu radio je kao tehničar u “Crvenoj zastavi” Kragujevac i Centralnoj radionici Kragujevac. Godine 1960. izabran je za honorarnog, a 1963. za stalnog asistenta na predmetu Tehničko crtanje na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Godine 1964. izabran je za predavača za predmet Tehničko crtanje, a 1968. godine unapređen je u docenta na predmetu Mehanizmi. Bio je angažovan u nastavi na Višoj medicinskoj školi u Kragujevcu i na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Neki od objavljenih radova dr Žarka Nikolića su: “Diferencijalni mehanizam na bazi reduciranog mehanizma”, “Zupčasti mehanizmi na bazi kolinearnih vektora i reduciranog mehanizma”.

Dr Žarko Nikolić je bio predsednik Saveta Odeljenja Mašinskog fakulteta tokom školske 1967/ 68. godine i prodekan za nastavu na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu od 1973. do 1975. godine. Preminuo je 1975. godine.