Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Ljiljana Kuzmanović

  • PDF
Asistent (Poznavanje materijala, od 1963. godine)                                                                           

Docent

Vanredni profesor (do 1981. godine)

Prodekan za nastavu (1979-1981)

image413Dr Ljiljana Kuzmanović rođena je 3. maja 1928. godine u Kragujevcu. Završila je Gimnaziju u Kragujevcu 1948. godine, a zatim studirala na Tehničkoj višoj školi u Pragu i Tehničkom fakultetu u Zagrebu, na kojem  je 1954. godine diplomirala na Hemijsko-tehnološkom odseku. Od 1954. do 1957. godine radila je u preduzeću „Crvena zastava“ u Kragujevcu, a od 1957. do 1960. u preduzeću „Georgi Naumov“ u Bitolju (Makedonija). Od 1960. do 1963. godine bila je predavač u Srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu, a 1963. je izabrana za asistenta za predmet Poznavanje materijala na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.  Godine 1967. upisala je III stepen studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a 1970. odbranila magistarski rad pod naslovom: „Tečna maziva za duboko izvlačenje čeličnih limova na bazi pristupačnih sirovina“. Bila je angažovana u radu Više tehničke mašinske škole u Kragujevcu. Jedno vreme provela je na specijalizaciji u Italiji, SR Nemačkoj, Švedskoj i Engleskoj. Dr Ljiljana Kuzmanović je bila prva žena-doktor tehničkih nauka na ovom području. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu je kasnije birana u zvanje docenta, a zatim i vanrednog profesora. Neki od objavljenih radova dr Ljiljane Kuzmanović su:  „Intenzitet deformacionog starenja karoserijskog lima posle prethodnog zagrevanja“, „Zanemareni aspekti nastave iz zavarivanja“, „Osvrt na dosadašnje metode i sredstva za podmazivanje čeličnog lima pri dubokom izvlačenju“. Dr Ljiljana Kuzmanović je bila prodekan za nastavu od 1979. do 1981. godine.