Tue23072024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Istorijat

Istorijat

  • PDF

 

gimnazijaMašinski fakultet u Kragujevcu, odnosno danas Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, formiran je na inicijativu bivšeg sreza Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Beogradu, Uredbom Izvršnog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije br. 522 od 1. oktobra 1960. godine, kao odeljenje Mašinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje Mašinskog fakulteta započelo je rad 9. oktobra 1960. u prostorijama Prve kragujevačke gimnazije. Prva predavanja iz predmeta Matematika održao je, 10. oktobra 1960. godine, prof. dr Božidar Đerasimović. Prvi starešina (dekan) Odeljenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. Branislav Ilić, dipl. inž. 

stara zgrada

Nove  zgrade Mašinskog fakulteta podignute su na poljani pored Gornjeg parka 1962. godine, a konačno preseljenje u nove zgrade obavljeno je 5. januara 1963. Izgrađeni objekti  su obuhvatili 5.600 m2 učioničkog i  700 m2 laboratorijskog prostora. Izgradnjom objekata stekli su se potrebni uslovi za uspešan rad i razvoj fakulteta. Prvi rezultati su bili vidljivi već nakon nekoliko godina: 10. oktobra 1964. odbranjen je prvi diplomski rad (Miloš Kojić), 23. novembra 1968. prva magistarska teza (Aleksandar Kuzmanović) i 24. juna 1969. prva doktorska disertacija (Branislav Devedžić). Time je započeo proces stvaranja sopstvenog nastavnog kadra kao osnovne pretpostavke za osamostaljenje fakulteta.

Mašinski fakultet u Kragujevcu postao je samostalan fakultet, u sastavu Univerziteta u Beogradu, 2. decembra 1971. godine. Prvi dekan samostalnog Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. dr Dušan Simić, dipl. inž.

Od 1976. Mašinski fakultet se nalazi u sastavu Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu, danas Univerziteta u Kragujevcu.

Za naročite zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnjaka i naučnika, doprinos privrednom razvoju i napretku zemlje i druge značajne rezultate, Mašinski fakultet u Kragujevcu je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima (1985).

Od svog osninove_zgradevanja do danas Fakultet se intenzivno razvijao i razvija, uz značajno prostorno, kadrovsko i materijalno jačanje. Izgradnjom novih objekata, u periodu od 1987. do 1990. godine, proces prostornog jačanja je zaokružen tako da je ukupna površina svih zgrada fakulteta 15.000 m2, od čega oko 8.000 m2 čine laboratorije, centri, konstrukcioni biroi, računarski i drugi učionički prostor.    

Vojno

Akreditacijom svih nivoa studija mašinstva 2008. godine, a zatim i novih studijskih programa u oblastima vojno-industrijskog inženjerstva, industrijskog inženjeringa i inženjerskog menadžmenta u jubilarnoj 2010. godini, Mašinski fakultet je ušao u novi ciklus razvoja. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. jula 2011. godine donela Odluku o promeni naziva Mašinskog fakulteta u Kragujevcu u „Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu“.

U očekivanom talasu promena, koje je doneo povratak automobilske industrije u Kragujevac, Fakultet je prepoznao novu šansu za razvoj. U saradnji sa kompanijom FIAT Automobili Srbija i Politehnikom iz Torina, na Fakultetu je koncipiran, a zatim 2013. godine i akreditovan, novi studijski program, Automobilsko inženjerstvo. Uporedo sa tim procesom, a u nameri da se odgovori potrebama lokalne zajednice, razvijan je i studijski program Urbano inženjerstvo, koji je takođe akreditovan 2013. godine.

Prateći savremene trendove u obrazovanju inženjera kao i potrebe tržišta rada, Fakultet inženjerskih nauka od školske 2015/2016. otvara novi studijski program u okviru naučne discipline Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Cilj novog studijskog programa, pod nazivom Računarska tehnika i softversko inženjerstvo, je da obrazuje inženjere iz oblasti elektrotehnike i računarstva, što obuhvata projektovanje hardvera i softvera, baza podataka, razvoj i primenu veštačke inteligencije u savremenim informacionim sistemima, razvoj veb i mobilnih aplikacija.

Tokom 2015. godine, uz postojeće doktorske studije Mašinskog inženjerstva, akreditovane su i doktorske studije na srpskom i engleskom jeziku iz oblasti Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Visoka stopa zapošljavanja inženjera za posledicu imaju porast interesovanja za studije inženjerstva u poslednjih nekoliko godina. Diploma Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu predstavlja potvrdu temeljnog znanja, primenjivog u mašinstvu, informatici, inženjeringu vojnoj industriji, saobraćaju, menadžmentu, bilo gde u svetu. To našim inženjerima svih nivoa akademskog obrazovanja obezbeđuje prestižno mesto u svetskoj zajednici inženjera.

U periodu od 1960. do danas, Fakultet inženjerskih nauka je značajno doprineo bržem privrednom i društvenom razvoju ne samo Kragujevca, Srbije i čitave bivše SFRJ, već i mnogih kompanija širom sveta. Taj doprinos se najkraće i najjednostavnije može sagledati kroz sledećih nekoliko karakterističnih podataka (do 1. oktobra 2013):
 
 » na Fakultetu je različita zvanja stekao veliki broj kandidata i to:
  •  1149 inženjera mašinstva (I stepen),
  • 3149 diplomiranih mašinskih inženjera,
  • 470 inženjera (BSc),
  • 180 master inženjera (MSc),
  • 19 specijaliste tehničkih nauka,
  • 237 magistara tehničkih nauka
  • 139 doktora tehničkih nauka,
  • 3 doktora nauka - mašinsko inženjerstvo;

» realizovano je na stotine istraživačkih tema fundamentalnog, primenjenog i razvojnog karaktera i saopšteno i objavljeno mnoštvo naučnih i stručnih radova na kongresima, konferencijama, savetovanjima i seminarima nacionalnog i internacionalnog karaktera i u vodećim nacionalnim i internacionalnim časopisima;

» objavljen je veliki broj publikacija naučnog, udžbeničkog, monografskog i drugog karaktera, značajnih za obavljanje obrazovne i naučne delatnosti, usavršavanje i inoviranje znanja saradnika fakulteta i stručnjaka iz privrede;

» Fakultet izdaje i tri časopisa međunarodnog karaktera (Mobility & Vehicle Mechanics – MVM, Tribology in Industry i International Journal for Quality Research), koji doprinose širenju naučne misli i u zemlji i u inostranstvu;

» Fakultet je razvio i razvija saradnju sa mnogim naučnim i drugim institucijama iz zemlje i inostranstva, nastojeći i na taj način da obezbedi sve neophodne pretpostavke za obrazovanje i usavršavanje svojih nastavnika i saradnika;

» Fakultet je nosilac i realizator nekoliko međunarodnih TEMPUS, EURECNA, WUS, EUREKA, COST, FP6, FP7, IPA i drugih projekta.

I ovaj mali deo prikazanih rezultata pokazuje da je Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu ustanova bogate tradicije, impozantnih rezultata i prepoznatljiva u domaćim i svetskim okvirima.