Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Miloš Kojić

  • PDF

Asistent (Mehanika, 1964-1972)

Docent (1972-1976)                                                                           

Vanredni profesor (1976-1980)

Redovni profesor (1980-2007)

Dekan (1979-1981)

image458Dr Miloš Kojić rođen je 24. decembra 1941. u Zakuti kod Kraljeva. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1964. godine, magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Rice University, Hjuston, Teksas, SAD. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu radio je od 1964. do 1972. kao asistent na predmetu Mehanika, docent od 1972., vanredni profesor od 1976. i  redovni  profesor od 1980. na istom predmetu.

 Prof. Kojić je obavljao funkciju prodekana za nastavu od 1975. do 1977. godine.  Bio je dekan Mašinskog fakulteta od 1979. do 1981. godine. Na nivou Univerziteta u Kragujevcu obavljao je najpre funkciju prorektora, da bi tokom 2001. godine bio i rektor Univerziteta u Kragujevcu.

 Boravio je kao Visiting Scientist na Mechanical Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, SAD, od marta do septembra 1983., kao rukovodilac jugoslovensko-američkog projekta za razvoj metoda proračuna konstrukcija. Od 1985. do 1987. i 1989.  do 1990. radio je kao Research and Development Engineer u firmi ADINA R&D profesora K. J. Bathe-a sa MIT. Od 1976. do 2000. (sa prekidima zbog boravaka u inostranstvu) bio je zaposlen sa skraćenim radnim vremenom u Institutu za automobile Zastava, kao viši naučni saradnik i naučni savetnik. Zamenik je direktora Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu od 1992. godine. Član je Inženjerske akademije SCG, Internacionalne akademije nelinearnih nauka, Nemačkog društva za primenjenu matematiku i mehaniku GAMM.

Godine 2001. je angažovan kao Visiting Scientist a zatim kao Senior Research Scientist  na Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, SAD. Godine 2006. je angažovan na The University of Texas Health Center at Houston kao Visiting Professor na School of Health Information Sciences, a zatim od 2009. kao Research Professor  na Department of  Biomedical Engineering - Division of Nanomedicine. 2008. je naučni savetnik Istraživačko-razvojnog centra za bioinženjering.

Izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti  5. novembra 2009. godine.

Prof. Kojić je autor i koautor 14 udžbenika, 5 monografija (jedna objavljena od strane vodećeg izdavača image254Springer), 250 naučnih radova iz oblasti bioinženjeringa. Inicijator je i glavni istraživač softverskog paketa PAK za modeliranje konstrukcija i polja fizičkih veličina. Program ima grafičke pre- i post-procesore, kao i programe za povezivanje sa standardnim svetskim  pre- i post-procesorima. Program se koristi u privredi, obrazovanju i istraživačkom radu kod nas i u svetu (SAD, Singapur, Hong Kong, Grčka, Austrija, Nemačka). Prof. Kojić  je recenzent u međunarodnim časopisima: International Journal for Numerical Methods in Engineering, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Computers and Structures, Microfluidics and Nanofluidics. Član je Editorial Board časopisa Computers and Structures. Glavni je urednik časopisa Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, među kojima je i  Diploma grada Kragujevca za doprinos razvoju grada, privrede i Univerziteta, koju je dobio 1994. godine.