Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Branko Ivković

  • PDF

Predavač (Mašinska obrada, 1966-1968)

Docent (1968-1971)

Vanredni profesor (1971-1976)

Redovni profesor (1976-1997)

Dekan (1985-1989)

                                                                  
image402Prof. dr Branko Ivković rođen je 10. novembra 1931. u Kragujevcu. Godine 1949. završio je Srednju tehničku školu u Kragujevcu i do 1954. radio u raznim preduzećima metaloprerađivačke industrije. Godine 1960. diplorao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 1960. do 1966. radi u Zavodima „Crvena zastava“. Za honorarnog asistenta na predmetu Mašinska obrada na Odeljenju fakulteta izabran je 1960. godine, za honorarnog predavača 1964, a u martu 1966. za  stalnog predavača na istom predmetu. 1968. unapređen je u zvanje docenta, 1971. vanrednog i 1976.  redovnog profesora na predmetima Obrada metala rezanjem i Tribologija.
Tokom svog dugogodišnjeg rada na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu profesorimage7 dr Branko Ivković je dao ogroman doprinos i trajni pečat podizanju kvaliteta nastavnog i naučno-istraživačkog rada, a posebno razvoju teritorijalno široko rasprostranjenog nastavnog, naučno-istraživačkog kadra, razvoju prostornih i  laboratorijskih kapaciteta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Još kao mlad profesor i prodekan za nastavu profesor dr Ivković je jedan od značajnih utemeljivača poslediplomskih studija na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Kroz poslediplomske studije i druge vidove naučnoistraživačke delatnosti, prof. dr Ivković je svojim savesnim i stručnim vođenjem uzdigao relativno veliki broj  mladih kadrova (više od 20 magistara i blizu toliko doktora tehničkih nauka), uz aktivno učešće u velikom broju komisija za odbranu doktorskih i magistarskih radova na skoro svim mašinskim fakultetima u zemlji, a i image57na nekim fakultetima van zemlje. Bez prof. dr Ivkovića, današnji laboratorijski prostor od oko 8 000 kvadratnih metara, kojim raspolaže Mašinski fakultet u Kragujevcu, ne bi postojao. Samo čovek takvog tipa, jake energije, visokog znanja, stručnosti i intuicije smeo je da se uhvati u koštac sa takvim projektom, obezbedi potrebna sredstva i uspešno ga dovede do kraja.
Pored funkcija u privrednim organizacijama, prof. dr Ivković je obavljao i niz drugih odgovornih funkcija: u dva mandata dekan Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, prodekan za nastavu, šef Katedre za proizvodno mašinstvo, predsednik Saveta i niza komisija Mašinskog fakulteta itd., dok je o članstvu u velikom broju komisija i raznih tela opštinskog značaja teško  govoriti, jer je njihov broj  veliki i značajan.
Za svoj rad i doprinos prof. dr Branko Ivković je dobio niz priznanja u vidu ordena, diploma, medalja, i zahvalnica, a 1975. odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem.