Wed29052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Milorad Jovanović

  • PDF

Asistent (Poznavanje materijala, Mašinski materijali, 1966-1979)

Docent (1979-1984)

Vanredni profesor (1984-1990)

Redovni profesor (1990-2006)                   

image457Prof. dr Milorad Jovanović rođen je 30. avgusta  1941. u selu Rašković, u opštini Knić. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1965. godine i godinu dana kasnije je izabran za asistenta za predmete Poznavanje materijala, Mašinski materijali.  Magistrirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a 1979. godine  doktorirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu odbranom disertacije „Prilog optimizacije tačkastog zavarivanja matematičkim planiranjem“ (mentor Danilo Dančević, red. prof.), kada je izabran u zvanje docenta.

 Objavio  je više od 90 naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u image1010realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Bio je mentor 3 doktorske disertacije i član komisija za odbranu 5 doktorata i više magistarskih teza. Izdao je preko 200 diplomskih radova. Autor je 3 univerzitetska udžbenika, 7 univerzitetskih priručnika i većeg broja praktikuma i skripti.

Od 1980. do 1982. bio je predsednik Saveta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, v.d. prodekana za nastavu Mašinskog fakulteta u Kragujevcu tokom 1981. godine i član Naučno-nastavnog veća Univerziteta u Kragujevcu (1986).

 Uže naučne oblasti prof. Jovanovića su Mašinski materijali, Tehnologija zavarivanja, Fabrička postrojenja i Regeneracija površina. Penzionisan je 2006. godine kao redovni profesor.