Wed29052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Jelena Ćupurdija Maksimović

  • PDF

Asistent (Otpornost materijala, od 1966. godine)

Docent (Metalne i lake konstrukcije)

Vanredni profesor (Teorija elastičnosti, do 1998. godine)        

image446Prof. dr Jelena Ćupurdija Maksimović rođena je 8. aprila 1933. godine u Čumiću, Kragujevac. Godine 1951. završila je Srednju tehničku školu u Kragujevcu. Od 1951. do 1953. godine radila je u preduzeću „Sloboda“ u Čačku. Godine 1960. završila je Mašinski fakultet u Beogradu. Od 1960. do 1963. radila je u preduzeću “Dunav-Tisa-Dunav”, Novi Sad, tokom 1964. u preduzeću „Viskoza“ u Loznici, a tokom 1965. godine u preduzeću „Zastava“ Knić“. Godine 1966. izabrana je za asistenta za predmet Otpornost materijala na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Doktorirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 29.5.1982. godine odbranom disertacije „Prilog analizi ravanskih problema termoelastičnosti sa jezgrom temperature“ (mentor Vlatko Brčić, red. prof). Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu birana je u zvanje docenta i vanrednog profesora za predmete Metalne i lake konstrukcije  i Teorija elastičnosti. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu radila je do penzionisanja, 1998. godine.