Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Danica Josifović

  • PDF

Asistent (1966-1985)

Docent (1985-1991)

Vanredni profesor (1991-1996)

Redovni profesor (1996-2008)

image443Prof. dr Danica Josifović rođena je 11. 03. 1943. u Kragujevcu. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Objavila je  136 naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u realizaciji 10 naučno istraživačkih projekata. Autor je  tri knjige (udžbenika) i jedne monografije, mentor tri doktorske disertacije, tri magistarske teze i 65 diplomskih radova. Tokom 1988. bila je gostujući profesor na Tehničkom Univerzitetu u Drezdenu i gostujući istraživač na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu. Od 1994. - 1997. držala je nastavu iz Nacrtne geometrije na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Od 2004. sarađuje sa Fakultetom za strojništvo u Ljubljani, Centrom za tribologiju i tehničku dijagnostiku, u svojstvu gostujućeg profesora i istraživača. Bila je predsednik Saveta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu u dva mandata (1986. - 1988. i 1995. - 1997), član Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Kragujevcu od 1998. - 2004. godine,  član međunarodnog COST komiteta u Briselu, rukovodilac međunarodnog projekta COST 532 T15 (P12) koji finansira Evropska unija. Prof. dr Danica Josifović je radila na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu do 2008. godine.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući i rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Danice Josifović, možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>