Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Vladislav Đukić

  • PDF

Asistent (Mašinski materijali, 1967 - 1979)

Docent (1979 - 1984)

Vanredni profesor (1984 - 1989)

Redovni profesor (1989 - 1997)

image448Rođen je 29. septembra 1932. godine u Kragujevcu. Godine 1950. završio je Srednju tehničku školu vojne industrije mašinskog smera u Kragujevcu. Od 1950. Do 1955. Po završetku srednje škole bio je zaposlen u više preduzeća: Zavodima „Crvena zastava“ u Kragujevcu (2 godine), rudniku olova i cinka „Kopaonik“ u Lešku (2 godine), „Prvoj petoletki“ u Tresteniku (2 godine) i u  osnovnoj školi „ Moma Stanojlović“ u Kragujevcu kao nastavnik OTO-a (7 godina).

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, tadašnjem Odeljenju beogradskog Mašinskog fakulteta, diplomirao je 1967. godine i iste godine je izabran za asistenta za predmet Mašinski materijali. Marta 1976. godine odbranio je specijalistički rad sa temom „ Kriterijumi za ocenu svojstava konstruktivnih čelika pri udarnom savijanju“, a u junu 1979. godine na Tehničkom fakultetu u Boru odbranio je doktorsku disertaciju „Prilog iznalaženju potrebne energije za nastanak i razvitak prskotine pri udarnom dejstvu sile kod konstruktivnih čelika“. Uimage968 zvanje docenta iz oblasti Mašinskih materijala biran je 1979. godine, za vanrednog profesora 1984. i za redovnog profesora 1989. godine. Pored izvođenje nastave na osnovnim studijama, učestvovao je u nastavi i na postdiplomskim studijama i mentorstvima za magistarske radove.  U periodu od 1981. do 1983. godine bio je prodekan za finansije, predsednik različitih komisija na fakultetu, upravnik laboratorije za mašinske materijale  i OMD. Uspostavio je uspešnu saradnju sa Politehnikom u Krakovu i organizovao savetovanja iz naučne oblasti kojom se bavio.

Profesor Đukić je objavio preko 40 naučno-stručnih radova, 3 udžbenika za studente mašinskih fakulteta, 2 priručnika za laboratorijske vežbe, kao i 6 opštih priručnika za inženjersku praksu. Kao rukovodilac ili saradnik učestvovao je u realizaciji nekoliko naučno-istraživačkih projekata i direktnih poslova sa privredom. Pored rada na matičnom fakultetu, profesor Đukić je učestvovao u izvođenju nastave i na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, Tehničkom fakultetu u Čačku, kao i u centrima i školama za više obrazovanje.