Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Sofija Vukadinović

  • PDF

Nastavnik ruskog jezika (1975 - 1977)

Sofija Vukadinović je rođena 1928. godine u Kikindi, gde je završila Gimnaziju. Po završetku Gimnazije upisala se na Višu pedagošku školu, Grupa za ruski jezik i književnost. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi Istočni i zapadni slovenski jezici i  književnost. Završila je specijalizaciju na Filološkom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Radila je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu od 1975. godine, a  otvaranjem Univerziteta Svetozar Marković u Kragujevcu, strani jezici su prebačeni na Prirodno-matematički fakultet, te joj je to postala matična radna organizacija. Bila je u više navrata član Ocenjivačke grupe za ruski jezik pri zavodu za udžbenike i nastavna sredstva SRS, recenzent i referent za niz udžbenika, član uprave Društva za strane jezike SRS, od koga je  nagrađena specijalnom diplomom za aktivan rad, Slavističkog društva SRS, predsednik Podružnice za strane jezike i ruski jezik  u Kragujevcu itd. Napisala je dva udžbenika za ruski jezik za srednje medicinske škole, koji su bili prvi i dugo jedini te vrste u zemlji. Ovi udžbenici su imali četiri izdanja kod Zavoda za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva SRS. Prevodi i stručni radovi  objavljeni su joj u raznim časopisima i listovima. Održala je brojna zapažena predavanja na stručnim skupovima i seminarima opštinskog, regionalnog i republičkog značaja. Sofija Vukadinović je bila u radnom odnosu na PMF-u do odlaska u penziju, 1988. godine.