Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Bogdan Damjanović

  • PDF

Vanredni profesor (Matematika, 1975 - 1977)

Bogdan_DamjanovicProf. dr Bogdan Damnjanović rođen je u Grockoj 1922. godine. Diplomirao je 1949. godine na Grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je 1968. godine na Prirodno- matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1974. godine na Prirodno- matematičkom fakultetu u Prištini. Od 1948. do 1959. godine radio je kao profesor matematike u srednjim školama u Beogradu, Požarevcu, Kostolcu i Nišu. Od 1959. do 1963. godine radio je na Višoj pedagoškoj školi u Prištini. Od 1963. do 1975. god. radio je kao predavač, odnosno viši predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini. Od 1975. godine radio je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu u zvanju vanrednog profesora, a od 1977, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, kao vanredni profesor. Za redovnog profesora PMF-a u Kragujevcu izabran je 1984. godine. Profesor Damnjanović je objavio preko 30 naučnih i stručnih radova iz Matematičke analize i Numeričke matematike. Predavao je Matematičku analizu I, II i III, Algebru, Analitičku geometriju, Matematiku I i II i Numeričku matematiku. Objavio je udžbenike: Izabrana poglavlja Matematike I i Izabrana poglavlja Matematike II. Učestvovao je u realizaciji postdiplomskih studija ne samo na Institutu za matematiku, već i na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Bio je upravnik Instituta za matematiku i dao je značajan doprinos razvoju Instituta. U penziju je otišao 1987. godine. Profesor dr Bogdan  Damnjanović preminuo je 1995. godine u Kragujevcu.