Wed29052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Svetislav Stojković

  • PDF

Vanredni profesor (1976 - 1980)

Redovni profesor (1980 - 1998)

image449Prof. dr Svetislav Stojkovic rođen je 1933. god. u Đakovici. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Mašinsku srednju tehničku školu u Kosovskoj Mitrovici, nakon čega je odslužio vojni rok u Ratnom vazduhoplovstvu. Diplomske i poslediplomske studije završio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je, školske 1966/67. god. bio na studijskom boravku u Rusiji na Lenjingradskom politehničkom institutu. Magistrirao je 1968. i doktorirao 1974. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti hidrodinamičkih prenosnika snage.

Nepunu godinu dana (1955. god.) između vojske i studija, radio je u rudarskom basenu DEBA-Đakovica. Po završetku studija bio je rukovodilac kapitalne izgradnje i održavanja Pamučnog kombinata u Đakovici, a zatim i predavač na Višoj tehničkoj školi u Prištini na predmetu: Elementi mašina i Mašinske konstrukcije. Od 1965. do 1976. god. radio je u Institutu „Mihajlo Pupin“ u Beogradu, gde je ubrzo postao naučni savetnik. Od 1976. god. je radio na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, u zvanju vanrednog profesora, a od 1980. godine u zvanju redovnog profesora. Predavao je predmete: Osnove turbomašina, Hidroprenosnici snage, Automatski prenosnici snage, Hidraulične i pneumatske komponente automatskog upravljanja. Više godina je sarađivao na Institutima „Mihajlo Pupin“ i „Kirilo Savić“ u Beogradu, a bio je i saradnik Instituta IMK „14 oktobar“ u Kruševcu.

Saopštio je veći broj radova na skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja, izvršio je veći broj istraživačkih i razvojnih projekata, uveo je u industrijsku proizvodnju familiju hidrodinamičkih varijatora brzine i drugih novih mašina. Neprekidno je nastanjen u Beogradu od 1965. god.