Wed29052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Zoran Kalinić

  • PDF

Asistent (2000 - 2005)

Zoran_KalinicRođen je 11.08.1971. u Kraljevu. Prvu kragujevačku gimnaziju završio je kao nosilac diplome 'Vuk Karadžić'. Mašinski fakultet u Kragujevcu, završio je 1996. sa prosečnom ocenom 9,43. Poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu završio je sa prosečnom ocenom 10, a magistarsku tezu odbranio je 2004.

U toku studiranja nagrađivan je za odličan uspeh od strane Univerziteta i fakulteta, a bio je i stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Ambasade Kraljevine Norveške, WUS-Austrija, Zastave-Yugo automobili i Skupštine grada Kragujevca.

Od 1996. do 2005. radio u različitim zvanjima na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu i učestvovao u izvođenju vežbi iz više predmeta iz oblasti primene računara, informatike, automatskog upravljanja i elektrotehnike. U ovom periodu, proveo je mesec dana (2004.) na stručnom usavršavanju na Fakultetu za informatiku Univerziteta Baskije u San Sebastijanu, Španija.

Na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu zaposlio se u februaru 2005, kao asistent na predmetu Informacioni sistemi, a od 2009. i na predmetima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje.

Doktorirao u aprilu 2012. na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u oblasti razvoja informacionih sistema i mobilnih komunikacija. Od oktobra 2012. radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu na nastavnom predmetu Elektronsko poslovanje.

Imao je više kraćih studijskih poseta Univerzitetu u Udinama, Bečkom univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju, Univerzitetu u Mariboru, Krakovskoj ekonomskom univerzitetu, Univerzitetu za informacione tehnologije i menadžment u Žešovu, Poljska, Koventri univerzitetu u Engleskoj, Politehnici u Torinu i Komenijus Univerzitetu u Bratislavi. Na osnovu Tempus IMG granta proveo je (2007.) šest nedelja na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Mariboru.

Kao gostujući nastavnik učestvovao je 2012. godine u izvođenju nastave iz predmeta E-business na osnovnim studijama na engleskom jeziku na Krakovskoj ekonomskom univerzitetu.

Učesnik je više naučno-istraživačkih i stručnih projekata, autor je i koautor više od 60 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama i u časopisima.