Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Miroslav Demić

  • PDF

Docent (1979 - 1986)

Vanredni profesor (1986 - 1992)

Redovni profesor (1992 - 2012)

Miroslav_DemicProfesor Miroslav Demić rođen je 1948. godine. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu diplomirao je 1972, a magistrirao 1975. godine. Doktorsku disertaciju "Spektralna analiza procesa uobičajenih prirodnih aktivnosti čoveka sa aspekta oscilatorne udobnosti i identifikacije ekvivalentnog biodinamičkog oscilatornog modela čoveka" (mentor prof. dr Dušan Simić) odbranio je 15.6.1978. godine. 

Autor je više stotina naučnih radova i rukovodio je realizacijom osam projekata resornog Ministarstva.

Prof. dr Miroslav Demić je akademik Akademije Transporta Ruske Federacije od 1994, Akademije Kvaliteta Ruske Federacije od 1997, Evro-mediteranske akademije umetnosti i nauka od 2011. godine i aktivni član Njujorške akademija naukaod 2005. godine.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Miroslava Demića možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>