Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Danas

 • PDF

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i prestižnih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima.

Misija fakulteta

Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao naučno-obrazovne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Vizija fakulteta

Vizija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblasti mašinske tehnike.

Namera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i celoj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u celom svetu.

Zadaci fakulteta

Fakultet inženjerskih nauka je obrazovno-naučna ustanova koja ima sledeće zadatke:

 • realizacija osnovnih akademskih studija,realizacija master akademskih studija,
 • realizacija doktorskih studija,
 • sprovođenje zakonske procedure u cilju sticanja zvanja doktora nauka,
 • priprema i realizacija seminara stručnog obrazovanja i usavršavanja,
 • organizacija stručnih i naučnih skupova,
 • obavljanje osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja koja su iz domena obrazovne delatnosti,
 • realizacija projekata, studija, ekspertiza, tehničke dokumentacije i prototipova alata, mašina, uređaja i postrojenja,
 • izrada predinvesticionih i investicionih studija i elaborata,
 • obavljanje tehničke kontrole,ispitivanja i atestiranja vozila, mašina, sklopova, mašinskih i građevinskih elemenata i konstrukcija, kao i industrijskih postrojenja, instalacija, skloništa i drugih zaštitnih objekata,
 • razvijanje pojedinačnih ili maloserijskih proizvoda mašinske, elektro-mašinske i druge vrste, konstruktivnih elemenata, sklopova, mašina, uređaja i opreme,
 • pružanje konsultantskih usluga u oblasti uvođenja i unapređenja sistema kvaliteta, informacionog inženjeringa, industrijskog menadžmenta, industrijskog inženjeringa, itd.,
 • izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija,
 • staranje o podizanju naučnog i nastavnog podmlatka,
 • vršenje veštačenja u sudskim sporovima,
 • pružanje usluga trećim licima,
 • obavljanje poslova i zadataka sertifikacije, ispitivanja proizvoda, kontrole usaglašenosti ili tehničkog nadzora,
 • obaljanje poslova ispitivanja i pregleda merne tehnike.

Ciljevi fakulteta

Osnovni ciljevi Fakulteta inženjerskih nauka su:

 • da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje stručnjake sposobne da odgovore izazovima na domaćem i međunarodnom planu,
 • da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih, odnosno tehničkih nauka i da kroz transfer ostvarenih rezultata ka privredi pomaže razvoj regiona i šire,
 • da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i da se kao ravnopravni partner uključi u evropske obrazovne i istraživačke tokove.
Misija, vizija, zadaci i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u svetske naučne i naučnoistraživačke trendove, čime se obezbeđuje i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.