Tue06122022

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2016) Osnovi održavanja - Petar Todorović

(2016) Osnovi održavanja - Petar Todorović

 • PDF

Osnovi odrzavanja pt KoriceNaslov: Osnovi održavanja

Tip: Univerzitetski udžbenik

Autor: Petar Todorović

Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2016.

ISBN: 978-86-6335-034-2

Održavanje predstavlja kombinaciju tehničkih, administrativnih i upravljačkih aktivnosti koje se sprovode u toku radnog veka jednog tehničkog sistema u cilju zadržavanja ili obnavljanja stanja u kome on može da obavlja svoju projektovanu funkciju. Kao nikada do sada, čovek i njegov opstanak zavise od stanja u kome se nalaze tehnički sistemi koji ga okružuju, počev od proizvodnih, elektroenergetskih, transportnih, informacionih, kućne tehnike, medicinske opreme i sl. Ova činjenica je više nego dovoljna da se zaključi da je važno raspolagati određenim znanjima i veštinama iz oblasti održavanja.

Univerzitetski udžbenik Osnovi održavanja je nastao iz potrebe da se na jednom mestu sakupi minimum znanja iz ove oblasti. Udžbenik u potpunosti pokriva materiju koja se sluša na predmetima osnovnih akademskih studija Osnovi održavanja na modulu za Proizvodno mašinstvo i Inženjering održavanja na modulu za Industrijski inženjering Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Udžbenik je prevashodno namenjen studentima, ali može biti od koristi i inženjerima i tehničarima koji rade na poslovima održavanja.

U Kragujevcu, maja 2016.

Sadržaj

 1. Održavanje - osnovni pojmovi, Značaj i ciljevi održavanja
 2. Tehnički sistem, Struktura tehničkog sistema, Stanje tehničkog sistema
 3. Pouzdanost tehničkih sistema, Osnovni pokazatelji pouzdanosti
 4. Efektivnost proizvodne opreme, Ukupna efektivnost proizvodne opreme, Totalna efektivnost proizvodne opreme
 5. Osnovne metode održavanja – podela
 6. Korektivno održavanje, Korektivno održavanje sa aspekta pouzdanosti
 7. Preventivno održavanje, Osnovne aktivnosti preventivnog održavanja, Prednosti i nedostaci preventivnog održavanja
 8. Preventivno plansko održavanje
 9. Preventivno održavanje prema stanju, Pogodnost tehničkih sistema za održavanje prema stanju, Potencijalni otkaz i P-F kriva
 10. Proaktivno održavanje
 11. Tehnička dijagnostika, Dijagnostički parametri, Metode tehničke dijagnostike, Vibrodijagnostika, Tehnička dijagnostika zasnovana na praćenju termičkog stanja, Dijagnostika preko produkata habanja u ulјu za podmazivanje
 12. Alati za identifikaciju uzročnika otkaza, 5 Zašto, 5W+1H, Dijagram riblјe kosti - Išikava dijagram
 13. Troškovi održavanja
 14. Održavanje u preduzećima svetske klase, Autonomno održavanje, Profesionalno održavanje, Praćenje uspešnosti održavanja
 15. Literatura