Thu02022023

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2015) Energetsko planiranje u opštinama - metodologije i alati - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević

(2015) Energetsko planiranje u opštinama - metodologije i alati - Milun Babić, Dušan Gordić, Dubravka Živković, Davor Končalović, Goran Bošković, Vladimir Vukašinović, Nikola Rakić, Mladen Josijević

  • PDF

Energetsko planiranje u opstinamaNaslov: Analiza potrošnje energije i mogućnosti za upotrebu lokalnih izvora energije u opštinama

Tip: Monografija

Autori:
dr Milun Babić, dipl. inž.
dr Dušan Gordić, dipl. inž.
dr Goran Bošković, dipl. inž.
dr Davor Končalović, dipl. inž.
Dubravka Živković, dipl.inž.
Vladimir Vukašinović, master inž. maš.
Nikola Rakić, master inž. maš.
Mladen Josijević, master inž. maš.

Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2015.

ISBN 978-86-6335-028-1

U ovoj monografiji čitaocima se daje mogućnost da se upoznaju sa različitim mehanizmima i pristupima koji se mogu koristiti prilikom planiranja u sektoru javne uprave. Pruručnik je otpočet Direktivama EU u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, koje autori vide kao temeljne dokumente EU i domaće legislative. U nastavku teksta akcenat je stavljen na obnovljive izvore, pa će tako biti reči i o nacionalnom akcionom planu za korišćenje obnovljivih izvora energije, razvoju sektora obnovljivih izvora u zemljama OECD-a kao i o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

U Kragujevcu, 2016.

Autori

Sadržaj

Uvod

1. Direktive EU u oblasti energetske efikasnosti 1 i obnovljivih izvora energije

2. Metodologija komunalnog energetskog plana

3. Backcasting

4. Strateško energetsko planiranje

5. Projekti EU

Zaključak

Literatura