Sat13042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Organizacija fakulteta Stručni organi fakulteta

Stručni organi fakulteta

  • PDF

Stručni organi fakulteta su Nastavno-naučno veće, Veće Katedre i Veće Instituta.

Nastavno-naučno veće razmatra i donosi sve potrebne odluke značajne za realizaciju obrazovne, naučno-istraživačke, izdavačke i drugih delatnosti Fakulteta.

Veće Katedre razmatra i predlaže sve potrebne odluke značajne za realizaciju obrazovne, naučno-istraživačke, izdavačke i drugih delatnosti Fakulteta.

Veće Instituta razmatra i predlaže dugoročni program istraživačko-stručne delatnosti Fakulteta, predlaže mere za ekonomičnije i racionalnije korišćenje sredstava za nabavku opreme, razmatra i predlaže zajednički nastup centara prema trećim licima i obavlja druge zadatke i poslove određene Statutom Fakulteta.