Mon13072020

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2017) Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća – Milan D. Erić

(2017) Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća – Milan D. Erić

  • PDF

image001Naslov: Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća
Tip: Monografija
Autor: Milan D. Erić
Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2017.
ISBN: 978‐86‐6335‐039‐7

Monografija "Model reinženjeringa tehnoloških procesa malih preduzeća" je rezultat dugogodišnjih originalnih, teorijskih i praktičnih istraživanja koja obuhvataju oblasti projektovanja tehnoloških procesa, inženjeringa proizvodnje, reinženjeringa procesa, modeliranje procesa i sistema, inženjerske ekonomije, informacionih tehnologija i baza podataka. Kroz uvodnu analizu literaturnih izvora čitalac se upoznaje sa trenutnim izazovima i opštim trendovima promena od uticaja na razvoj proizvoda i tehnologija a samim tim i tehnoloških procesa. Istaknuti su suštinski problemi razvoja malih preduzeća sa aspekta primene najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća, a rešenje je pronađeno u informacionim tehnologijama i reinženjeringu. Kao polaz razvijene metodologije i modela reinženjeringa tehnoloških procesa, originalno je definisan meki odnosno "soft" reinženjering, koji nosi evolucione promene, procesno usmeren i projektno orjentisan. Primenlјivost i korisnost rezultata u teoriji i praksi, prikazane metodologije, modela i softverskog rešenja se ogleda kroz smanjenje manuelnog dela posla u okviru izrade tehnološkog procesa odnosno njegovom inženjeringu i reinženjeringu, kroz pobolјšanje postojećih tehnoloških procesa korišćenjem dostupnih informacija o mašinama, alatima, priborima, obradivosti, kroz sistematizaciju najbolјih uočenih tehnoloških procesa za familije komponenti unutar preduzeća, čime se omogućava prenošenje znanja i iskustva iskusnih projektanata, kroz sistematizaciju proizvodnih vremena i troškova obrade kao pretpostavku za tehno-ekonomsku analizu. Merenje ostvarenih rezultata vrši se na osnovu promena vrednosti onih parametara, koji su izdvojeni kao najuticajniji za dati tehnološki postupak, na osnovu analize Išikava i Pareto dijagrama, koji su za tehnološke procese i troškove obrade originalno definisani. Koncept teorije sistema "piggybacking", kao pristup razvoja novog sistema na bazi postojećeg, je originalno implementiran na nivou tehnoloških procesa.


U Kragujevcu, 2017.


Sadržaj

Uvod
Analiza malih preduzeća
Koncept reinženjeringa
Tehnološki procesi
Modeliranje procesa i sistema
Predložena metodologija i model
Verifikacija metodologije i modela
Zaključak
Literatura