Mon28112022

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2017) Električni i elektronski sistemi na motornim vozilima - Zbirka urađenih zadataka - Dragan Taranović

(2017) Električni i elektronski sistemi na motornim vozilima - Zbirka urađenih zadataka - Dragan Taranović

  • PDF

Zbirka TaranovicNaslov: ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI SISTEMI NA MOTORNIM VOZILIMA - Zbirka urađenih zadataka

Tip: Pomoćni univerzitetski udžbenik
Autor: Dragan Taranović
Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2017.
ISBN: 978‐86‐6335‐046-5

Iz predgovora

Zbirka urađenih zadataka "€žElektrični i elektronski sistemi na motornim vozilima" je namenjena studentima koji slušaju nastavu iz predmeta Električni i elektronski sistemi na MV i Mehatronika MVM na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Cilj zbirke zadataka je da proširi osnovna znanja studenata iz oblasti elektrotehnike i elektronike koja su oni stekli u prethodnim nivoima školovanja i da prikaže primenu električnih i elektronskih sistema na motornim vozilima. Zbirka zadataka se može koristiti u nastavi elektrotehnike i elektronike i na studijskim programima gde se te oblasti proučavaju kao osnovne discipline, jer ilustruje primenu električnih i elektronskih sklopova u praksi.

Zadaci su grupisani u deset karakterističnih poglavlja koja se logički nadovezuju. Poglavlja imaju nazive iz klasične elektrotehnike i elektronike da bi se lakše povezali sa neophodnom teorijom, a primeri obrađeni u zadacima ilustruju praktičnu primenu električnih i elektronskih sklopova u motornim vozilima i daju osnovne metode konstrukcije i proračuna tih sklopova. Postupak izrade zadataka je primeren studentima koji imaju osnovna teorijska znanja iz elektrotehnike i elektronike. Podaci u zadacima imaju realne vrednosti i uzeti su iz postojećih električnih i elektronskih sistema na motornim vozilima, a na osnovu inženjerske prakse autora.

U Kragujevcu, oktobra 2017.

Sadržaj

1. PASIVNE ELEKTRONSKE KOMPONENTE
2. ELEKTRONSKA KOLA SA DIODAMA
3. ELEKTRONSKA KOLA SA TRANZISTORIMA
4. USMERAČI I STABILIZATORI NAPONA
5. OPERACIONI POJAČAVAČI
6. KOMPARATORI
7. IMPULSNA KOLA
8. LOGIČKA KOLA
9. KOMBINACIONA KOLA
10. SEKVENCIJALNA KOLA
LITERATURA
PRILOG 1