Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2018) Kompozitne konstrukcije - Zorica Đorđević

(2018) Kompozitne konstrukcije - Zorica Đorđević

  • PDF

Kompozitne konstrukcijeNapomena: Udžbenik "Kompozitne konstrukcije" možete kupiti u biblioteci Fakulteta inženjerskih nauka. Cena udžbenika je 700,00 dinara.

Naslov: Kompozitne konstrukcije
Tip: Osnovni univerzitetski udžbenik
Autor: Zorica Đorđević
Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2018.
ISBN: 978‐86‐6335‐048‐9

Iz predgovora€ž
Knjiga “Kompozitne konstrukcije”, napisana je prema nastavnom planu i programu predmeta Kompozitne konstrukcije, izbornom predmetu master studija na modulu Mašinske konstrukcije i mehanizacija na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Udžbenik se sastoji od 9 poglavlja: Uvod, Osobine kompozitnih materijala, Biokompozitni materijali, Primena kompozitnih materijala za izradu mašinskih elemenata, Primena kompozitnih materijala u automobilskoj industriji, Recikliranje delova od kompozitnih materijala, Tehnologija obrade kompozitnih materijala, Vrste oštećenja kompozitnih materijala i Mehanika kompozitnih materijala.
U Kragujevcu, marta 2018.

Sadržaj
1. UVOD
2. OSOBINE KOMPOZITNIH MATERIJALA
3. BIOKOMPOZITNI MATERIJALI
4. PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA ZA IZRADU MAŠINSKIH ELEMENATA
5. PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
6. RECIKLIRANJE DELOVA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA
7. TEHNOLOGIJA OBRADE KOMPOZITNIH MATERIJALA
8. VRSTE OŠTEĆENJA KOMPOZITNIH MATERIJALA
9. MEHANIKA KOMPOZITNIH MATERIJALA
LITERATURA