Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Akademik Miloš Kojić održao predavanje na FIN-u

Akademik Miloš Kojić održao predavanje na FIN-u

  • PDF

Akademik Milos KojicU organizaciji Društva inženjera i tehničara Kragujevac, akademik Miloš Kojić je 5. juna 2018. na FIN-u održao tribinu „Pregled naših kompjuterskih modela u bioinženjeringu“.
Predavanje je obuhvatilo istorijski pregled razvoja metoda i softvera u Kragujevcu. Predstavljen je koncept primene metode konačnih elemenata za čvrsta tela i rezultati primene softvera PAK. Posebno su predstavljeni aktuelni projekti za modelovanje biološkog kretanja i distribucije lekova na pojedinačnim primerima tkiva.
Profesor Kojić je bio dugogodišnji redovni profesor predmeta Mehanika na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (današnjem Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu). Danas je viši naučni savetnik u okviru Fiziološkog programa javnog zdravlja na Harvardu. Gostujući je profesor na MIT u Bostonu, angažovan u istraživanjima ADINA i R&D softvera u Watertown, MA, profesor istraživač u projektima Medicinskog centra Univerziteta Teksas u Hjustonu i direktor istraživačko-razvojnog Centra za bioinženjering u Kragujevcu. Profesor Kojić je autor i koautor više desetina udžbenika iz oblasti mehanike, monografija i naučnih radova iz oblasti bioinženjeringa. Od 5. novembra 2009. izabran je za dopisnog člana SANU - Odeljenja tehničkih nauka.