Sat13042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Katedre Katedra za proizvodno mašinstvo

Katedra za proizvodno mašinstvo

  • PDF

logo

Školovanja na smeru započelo je školske 1962/63, prelaskom na II stepen studiranja prve generacije studenata Mašinskog fakulteta. Naziv, suština i ciljevi smera su se menjali u skladu sa razvojem smera: od Pripremno proizvodnog odseka (1962.), preko Organizaciono-tehnološkog smera (1966.), Smera za proizvodnju i organizaciju (1974.) i Odseka za proizvodno mašinstvo i organizaciju (1980.) do smera za Proizvodno mašinstvo (od 1989. do danas). 2000. započinje školovanje i na Smeru za Industrijski inženjering.

Danas Katedra za proizvodno mašinstvo objedinjuje i realizuje nastavni proces na:

  • akademskim studijama za smerove Proizvodno mašinstvo i Industrijski inženjering i
  • strukovnim studijama za smerove Proizvodno inženjerstvo, Održavanje tehničkih sistema i Industrijski inženjering.

U okviru naučno istraživačke jedinice Katedri pripadaju:

Iz aktivnosti Laboratorije za obradu metala i tribologiju i Katedre za PM razvijeni su i centri za:

U oblasti naučno-istraživačkog rada članovi katedre su dali ogroman doprinos. Posebno se ističu projekti rađeni za potrebe mnogih kompanija kao što su većina fabrika kompanije Zastava-Kragujevac, FAM-Kruševac, Elektroprivreda Srbije, Valjaonica bakra-Užice, Sartid-Smederevo, FRA-Čačak... Posebno se ističe projekat mašina za unutrašnje i spoljašnje provlačenje koje su proizvele Zastava Mašine. Proizvod, delo prof. dr Svetislava Zahara sa grupom saradnika, je dobio Zlatnu medalju na međunarodnom Sajmu alatnih mašina i privrednih dostignuća (BIAM 82) u Zagrebu.

Katedra je organizovala i mnoge naučne skupove i savetovanja, nacionalnog i međunarodnog karaktera, kao što su Savetovanja proizvodnog mašinstva (V 1969. i XIX 1985.), Jugoslovenske konferencije o tribologiji - YUTRIB (1989. prva, 2005. deveta), BALKANTRIB (2005.), YUMO (1998.), Festival kvaliteta (prvi 2003., treći 2005.) itd.

laboratorijalaboratorija    

Mali deo savremene opreme: Kompjuterizovana mašina za ispitivanje karakteristika materijala tipa ZWICK/ROELL Z 100 (proizvedena 2003.) i Savremeni sistem merenja hrapavosti (TAYLOR-HOBSON)

Časopis “Tribologija u industriji”

Koreni časopisa se protežu na prva saopštenja Laboratorije za obradu metala i tribologiju MFKg pod naslovom “Obrada metala i tribologija”. Od 1974. - 1977. izdato je 10 brojeva saopštenja. 1979. je pokrenut časopis Tribologija u industriji kao časopis koji tretira problematiku tribologije. Svake godine su izlazila 4 broja, a glavni urednik je bio prof. dr Branko Ivković. Od 1996. časopis se izdaje u dve verzije: na srpskom kao Tribologija u industriji i engleskom jeziku kao Tribology in Industry. Urednik časopisa na srpskom jeziku je prof. dr Branko Ivković, a na engleskom su prof. dr Branko Ivković i prof. dr Miroslav Babić.

Konferencije o tribologiji SERBIATRIB

Prva Jugoslovenska konferencija o tribologiji, YUTRIB (danas SERBIATRIB), organizovana je 1989. u organizaciji Mašinskog fakulteta u Kragujevcu - Katedre za proizvodno mašinstvo i Jugoslovenskog društva za tribologiju. Tada je po prvi put u bivšoj SFRJ okupljen široki krug naučnih i stručnih radnika iz svih oblasti nauke i tehnologije koji se bave tribološkim problemima. Programima konferencija, koje se održavaju svake druge godine, obuhvaćene su savremene oblasti tribologije počev od osnova triboloških procesa, preko materijala, elemenata triboloških sistema, tribologije obradnih sistema, tribometrije, tribodizajna i sl. do savremenih triboloških informacionih sistema.

Festival kvaliteta

Svake godine od 2003. se organizuje Festival kvaliteta sa zadatkom saopštavanja i razmene znanja, ideja, informacija i iskustava u ostvarivanju funkcije menadžmenta upravljanja kvalitetom u malim i srednjim preduzećima, velikim kompanijama i naučno-obrazovnim institucijama. Time se i Fakultet uključuje u nacionalni program unapređenja kvaliteta čiji je osnovni cilj doprinos uspešnom nastupu nacionalne ekonomije na domećem i međunarodnom tržištu, a time i bržoj tranziciji čitavog društva.

Šef katedre: Dr Milan Erić, redovni profesor