Thu30052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

ECDL centar

  • PDF

ecdl test center logoECDL centar

ECDL test centar na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu osnovan je 25.12.2008. godine u okviru projekta Evropske Unije TEMPUS IB_JEP_41101_2006 pod nazivom „ECDL for Serbian Administration“. Elaboratom br. 01-1/43 i odlukom br. 01-1/1048-4 o osnivanju centra, ECDL test centar ima definisan prostor, koji čine prostorije A-I-38 i C-IV-2.

Učionica za izvođenje obuke i sertifikaciju polaznika, prostorija C-IV-2, opremljna je sa 20 računara, PC projektorom, IP kamrama, kompletnom mrežnom infrastrukturom i pratećom opremom.

ECDL test centar na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je ovlašćen za izdavanje licence ECDL spektra proizvoda, a pruža i usluge iz oblasti primenjene informatike i računarskog inženjerstva. Takođe, ECDL test centar bavi se i izdavačkom delatnošću u navedenim oblastima.

ecdl literatura fink ecdl ucionica3

Kadar ECDL test centra čine nastavnici i saradnici Fakulteta inženjerskih nauka koji imaju ECDL seftifikat za ovlašćenog ispitivača i aktivno učestvuju u realizaciji poslova u okviru delatnosti ECDL test centra. Radom ECDL test centra rukovodi upravnik centra, dok koordinator za ECDL obavlja stručne i administrativne poslove (manipulisanje indeksima, evidentiranje rezultata testiranja, sprovodenje ugovora o primeni ECDL zaštitnih znakova, osiguravanje sistema kvaliteta, komuniciranje sa JISA).

Ovlašćeni ispitivači:   Autorizacija broj: 
Vladimir P. Milovanović – upravnik centra  CS 0672J
Miroslav Živković  CS 0507J
Dragan Rakić  CS 0508J
Fatima Živić  CS 0509J
Nenad Grujović  CS 0510J
Radovan Slavković  CS 0511J
Rodoljub Vujanac  CS 0512J
Snežana Vulović  CS 0513J
Nenad Busarac  CS 0709J
Dragan Čukanović  CS 0715J

ECDL test centar Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu ima za cilj da polaznicima omogući pripremu i testiranje za dobijanje ECDL sertifikata, primenom najnovijih Internet tehnologija. ECDL - European Computer Driving Licence je test poznavanja suštinskih IT koncepata koji potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija.
ECDL program pomaže kako onima koji traže posao, tako i onima koji ga nude, definisanjem međunarodno priznatih standarda poznavanja rada na računaru. ECDL program je namenjen svima koji žele da se obrazuju ili potvrde svoja znanja u oblasti informacionih tehnologija. ECDL je test praktičnih veština korišćenja računara. Uključivanje u ECDL sertifikacioni program omogućava kvalitetnije obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.
JISA - Jedinstveni Informatički Savez je nacionalni nosilac ECDL licence za Srbiju i Crnu Goru. Priprema i polaganje ispita se sprovode po nastavnom programu ECDL Syllabus 5.0. koji se sastoji iz 7 modula:
1. Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Tabelarne kalkulacije
5. Korišćenje baza podataka
6. Prezentacije
7. Internet i komunikacije
Postoje dva nivoa znanja, odnosno dva indeksa, za koje se dobija ECDL sertifikat:

ECDL Standard - Core indeks
(svih 7 modula)
ECDL Start indeks (4 modula po izboru)
ecdl core sertifikat ecdl start sertifikat

U toku dosadašnjeg rada centra obuku je prošlo preko 350 polaznika od kojih je 250 sa uspehom prošlo sertifikaciju i došlo do željenog međunarodno priznatog sertifikata kompjuterske pismenosti. Pored ovih polaznika, obuku i sertifikaciju prolazi i veliki broj studenata i osoba koje se bave različitim zanimanjima, a žele da dobijanjem ECDL sertifikata imaju međunarodno priznatu potvrdu informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku sertifikata poznavanje rada na računaru prema ECDL normama.

Studentima Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu koji polože predmet Računarski alati, na osnovnim studijama u okviru modula Mašinsko, Urbano, Automobilsko I Vojno-industrijsko inženjerstvo, sa ocenama 8, 9 ili 10, pruža se mogućnost da dobiju ECDL Start sertifikat bez polaganja, već plaćaju samo troškove sertifikacije.

ADRESA I KONTAKT:

ECDL test centar

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Sestre Janjić br. 6, 34000 Kragujevac

(Objekat A, kancelarija A-I-38)

Upravnik Centra:

Dr Vladimir P. Milovanović, docent