Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivanja

Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivanja

  • PDF

Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivanja

Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivnja na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu osnovan je 19.11.2013.godine. Elaboratom br. 01-1/3357 o osnivanju centra, Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivnja ima definisan prostor, koji čine prostorije C89, C90 i C91.

Centar čine dve odeljenja:
• Odeljenje za inženjerski softver
• Odeljenje za dinamička ispitivanja

Odeljenje za inženjerski softver - ISLAB

Odeljenje za inženjerski softver – ISLAB je osnovano 1976. godine. Primarna aktivnost Odeljenja za inženjerski softver je vezana za razvoj programskog paketa PAK (Program za Analizu Konstrukcija) baziranog na metodi konačnih elemenata i na njegovoj primeni u istraživanjima i rešavanju praktičnih problema. PAK je program opšte namene za linearnu i nelinearnu statičku i dinamičku analizu, provođenje toplote, laminarno strujanje fluida, solid-fluid interakciju, strujanje kroz porozne sredine, spregnute probleme, biomehaniku, geomehaniku, mehaniku loma, mehaniku oštećenja i zamor. Programski paket PAK je na nivou svetski poznatih komercijalnih softvera za strukturnu analizu. Zasnovan je na vrhunskim teorijskim dostignućima u oblasti metode konačnih elemenata. Svoje originalne naučne rezultate i metodologije iz oblasti elasto-plastične analize, termo-plastičnosti, anizotropnog ponašanja materijala, novih i poboljšanih konačnih elemenata, spregnutih problema, biomehanike, geomehanike, mehanike loma i dr., autori programa su publikovali u velikom broju poznatih svetskih časopisa i knjiga. Program je potpuno dokumentovan i ima sve potrebne priručnike. Program PAK se koristi u nastavi u okviru većeg broja predmeta na završnoj godini osnovih studija, na master i doktorskim studijama. Takođe, program je korišćen u izradi mnogih doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih radova na našem i na drugim fakultetima u našoj zemlji i inostranstvu.

ISLAB 01

Moduli programskog paketa PAK

Razvoj programskog paketa PAK je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kroz projekte:
- TR 6204 Razvoj softvera za analizu čvrstoće i procenu radnog veka konstrukcije
- TR 12005 Razvoj softvera za eksplicitnu nelinearnu dinamičku analizu
- TR 32036 Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema

Pored projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, istraživački tim Centra je bio angažovan na više desetina projekata koji se realizuju u direktnoj saradnji sa privredom u zemlji i u inostranstvu. Pored navedenog, Centar za inženjerski softver i dinamička ispitivanja je do sada učestvovao u realizaciji 3 TEMPUS projekta i jedan FP6 projekat.

ISLAB poseduje licence za sledeće komercijalne programe: SIEMENS NX, Femap, NX Nastran, Solid Edge, Tehnomatix, Team Center, LSDYNA, GiD, FEAP, ADINA, ABAQUS.

ISLAB ima saradnju sa vodećim naučno-istraživačkim istitucijama iz oblasti metode konačnih elemenata, širom sveta. Saradnja je uspostavljena kroz zajedničke projekte, a najznačajniji partneri su: Polytechnic University, Hong Kong; Nanyang Technological University, Singapore; Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston USA; Institute of Scientific Computing, Braunschweig Germany; International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona Spain; National Technical University of Athens, Greece; Cranfield University, UK; University of Bologna, Italy. Ostvarena saradnja je postignuta kroz razvoj specifičnih modula programskog paketa PAK, njegovom primenom i povezanošću sa drugim programskim paketima koji su razvijeni u ovim naučno-istraživačkim centrima. ISLAB sarađuje i sa domaćim fakultetima i istraživačkim institucijama, kao što su Institut “Jaroslav Černi” Beograd, Vojno-tehnički institut Beograd, Institut za automobile „Zastava“ u Kragujevcu, Stomatološki fakultet u Beogradu, Medicinski fakultet u Kagujevcu itd.

ISLAB ima saradnju sa velikim brojem kompanija kao što su: “MV Engineering GmbH & Co.KG”, Kranfield Nemačka (“Linde Group” Nemačka; “Mannesmann” Nemačka; “ProMinent” Francuska; “Bayer KG” Nemačka); “SIEMENS transportni sistemi”, Graz Austrija; “Nik Kioleides”, Volos Grčka; “Djuro Djakovic”, Slavonski Brod Hrvatska; „CIMOS“, Kopar Slovenija; „COFIPLAST“, Ivrea Italija; “Elektroprivreda Srbije”; Fiat Automobili Srbija; „Zastava Arms“ Kragujevac; “Fabrika vagona Kraljevo”; Fabrika vagona “Bratstvo” Subotica, Šinvoz Ltd Zrenjanin, „Sever“ Subotica, „BačkaInvest“ Subotica, „Vertex-star“ iz Kragujevca, „ASEMA“ iz Kragujevca, „Milanović inženjering“ iz Kragujevca i mnogi drugi.

ISLAB 02

Oblasti industrijske primene programskog paketa PAK

ISLAB je opremljena savremenom mernom opremom: optičkim mernim sistemima ATOS, TRITOP i TOUCH PROBE i koordinatnom mernom mašinom Faro Arm Platinum.

Na objektima svih veličina i složenosti, trodimenzionalnom digitalizacijom mernim sistemom ATOS, bezkontaktno se precizno određuju 3D koordinate, odstupanja površine od CAD modela i kreiraju detaljni merni izveštaji. Izuzetne radne karakteristike, visok kvalitet detalja i širok raspon veličina objekata merenja omogućuju relativno brzo i precizno prikupljanje i prikazivanje podataka za: kontrolu kvaliteta, reverzno inženjerstvo, brzu izradu prototipova i brzu izradu alata, digitalno modeliranje i montažu, arhiviranje i vizualizaciju. Sistem je mobilan, merenje se može vršiti na različitim lokacijama.

TRITOP je mobilni optički merni uređaj visoke tačnosti namenjen preciznom merenju 3D pozicija markera i vidljivih entiteta na objektu merenja. Omogućava brza i efikasna merenja u oblastima kao što su: kontrola kvaliteta velikih objekata, provera i podešavanje mašina i sklopova, analiza statičke deformacije. TRITOP se često koristi za određivanje položaja referentnih mernih tačaka na velikim i složenim objektima, podržavajući tako preciznu i detaljnu digitalizaciju kompletne površine pomoću sistema za 3D digitalizaciju ATOS.

FARO Arm Platinum predstavlja najprecizniju portabl mernu ruku koja je do sad napravljena. Na osnovu visoke preciznosti i prenosivosti, primena FARO Platinum ruke je moguća u svakoj oblasti istraživanja i razvoja. FARO Platinum ruka meri trodimenzionalne koordinate geometrijskih elemenata (otvora, ivica, cilindara, konusa, sfera itd.) i omogućava: upoređivanje odstupanja u odnosu na CAD model, kontrolu tolerancija oblika i položaja, proveru specifikacija iz crteža, tabela ili mernih listova.

ISLAB 03

 

Odeljenje za dinamička ispitivanja

U okviru odeljenja za dinamička ispitivanja nalaze se dva uređaja za dinamička ispitivanja materijala: Servohidraulični pulzator SHIMADZU i zatezni Hopkinsonov štap.

Servohidraulični pulzator/kidalica SHIMADZU je uređaj koji se koristi za ispitivanje statičkih i dinamičkih karakteristika materijala. Pored toga može se koristiti i za ispitivanje svih vrsta materijala na povišenim temperaturama (uređaj poseduje komoru za ispitivanje na povišenim temperaturama do 1000 ºC), ispitivanje parametara mehanike loma (zamorna čvrstoća, zamorni rast prsline, propagacija prsline, KIC, JIC), ispitivanje statičkih karakteristika materijala na pritisak i ispitivanje savijanja u tri ili četiri tačke. Glavne karakteristike servohidrauličnog pulzatora SHIMADZU jeste velika snaga i sposobnost da odgovori na širok raspon frekvencija. Servohidraulični pulzator SHIMADZU poseduje veliku fleksibilnost, odnosno mogućnost prilagođavanja ciljevima testiranja. Na servohidrauličnom pulzatoru SHIMADZU mogu se ispitati uzorci različitih veličina sa velikim rasponom sile od 10N do 100kN. Raspon amplitude se može kretati od 1 μm do 100 mm. Pored toga omogućen je veliki broj kontrola: sila, pomeranja, hod klipa, mikro pomeranja, unutrašnji pritisak, brzina, ubrzanje itd.

ISLAB 04

Servohidraulički merni uređaj SHIMADZU

Hopkinsonov štap služi za testiranje metalnih i kompozitnih epruveta pri veoma visokim (udarnim) brzinama deformacije. Celokupno postrojenje razvijeno je u okviru odeljenja za dinamička ispitivanja. Rezultati istraživanja se mogu koristiti kao baza podataka za softvere za dinamičku analizu konstrukcija. Hopkinsonov štap nalazi široku primenu u auto, vojnoj, avio i ostalim industrijama u kojima su konstrukcije izložene udarnim opterećenjima.

ISLAB 05

Zatezni Hopkinsonov štap

Primenom oba uređaja odeljenja za dinamička ispitivanja pružaju se mogućnosti određivanja karkteristika materijala pri malim i velikim brzinama deformacije, što ovaj centar čini jedinstvenim na ovim prostorima.

Istraživački tim Centra za inženjerski softver i dinamička ispitivanja čine nastavnici i saradnici Fakulteta inženjerskih nauka koji aktivno učestvuju u realizaciji projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i projekata koji se realizuju u direktnoj saradnji sa privredom u zemlji i u inostranstvu.

Istraživački tim Centra za inženjerski softver i dinamička ispitivanja:

Dr Miroslav Živković, redovni profesor – upravnik centra
Dr Radovan Slavković, redovni professor u penziji
Dr Gordana Jovičić, redovni professor
Dr Dragan Rakić, docent
Dr Vladimir Dunić, docent
Dr Vladimir P. Milovanović, docent
Dr Snežana Vulović, naučni saradnik
Dr Marko Topalović, naučni saradnik
Dr Aleksandar Dišić, viši stručni saradnik
Dr Aleksandar Nikolić, viši stručni saradnik
Dipl. Maš. Inž. Milan Blagojević, viši stručni saradnik
Dipl. Maš. Inž.Vukašin Slavković, viši stručni saradnik
MSc Jelena Živković, istraživač saradnik
MSc Milan Bojović, istraživač pripravnik

ADRESA I KONTAKT:
Centar za inženjerski softver i dinamčka ispitivanja
Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Sestre Janjić br. 6, 34000 Kragujevac
(Objekat A, kancelarija A-I-39)

Upravnik Centra:
Dr Miroslav Živković, redovni profesor
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
+ 381 69 8288777
+ 381 34 300 790