Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Naučni rad naših istraživača nagrađen u konkurenciji 648 radova u "Journal of Mechanical Science and Technology"

Naučni rad naših istraživača nagrađen u konkurenciji 648 radova u "Journal of Mechanical Science and Technology"

  • PDF

Nagrada časopisa1Naučni rad “A new magnetorheological brake's combined materials design approach”, čiji su autori A. Poznić, D. Miloradović i A. Juhas, nagrađen je 13. 12. 2018. godine od strane Uređivačkog odbora internacionalnog naučnog časopisa “Journal of Mechanical Science and Technology” (Korean Society of Mechanical Engineers) kao drugi najbolji rad objavljen u tom časopisu u 2017. godini. U obrazloženju je navedeno da je rad nagrađen “zbog njegove izvrsnosti i značajnog doprinosa polju Mašinskog inženjerstva”. Naučni časopis “Journal of Mechanical Science and Technology” izlazi jednom mesečno, a tokom 2017. godine u njemu je objavljeno ukupno 648 radova.

Rad je rezultat istraživanja sprovedenih u okviru izrade doktorske disertacije asist. dr Aleksandra Poznića, na kojoj je mentor bila dr Danijela Miloradović, vanredni profesor Fakulteta inženjerskih nauka. Disertacija je uspešno odbranjena u maju 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Poslednje ažurirano petak, 11 januar 2019 15:01