Tue23072024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back Studentski servis Studentski parlament

Studentski parlament

  • PDF

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove (univerzitet) i visokoškolske jedinice (fakultet), čiji je cilj ostarenje prava i zaštita interesa studenata.
Način izbora i broj članova studentskog parlamenta utvrđuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.
U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata Fakulteta inženjerskih nauka, Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, odnosno visokoškolske jedinice, kao i u organima drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata, u skladu sa statutom ustanove.

Kontakt email Studenskog parlamenta FIN-a: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

image001

Aktivnosti Studentskog parlamenta Fakulteta inženjerskih nauka:
•    Vrši verifikaciju mandata studenata izabranih na izborima;
•     Bira i razrešava predstavnike SP-a u organima fakulteta i univerziteta;
•     Donosi godišnji budžet i plan aktivnosti SP-a;
•     Razmatra pitanja u vezi sa obezbeđenjem  i ocenom kvaliteta nastave, reformom studentskih programa, analizom efikasnosti studiranja, unaprećenje mobilnosti studenata, podsticanje naučno-istraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
•    Osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti SP-a i usvaja njihove izveštaje;
•    Kontroliše rad organizacija koje su u njegovom sastavu;
•    Koordinira aktivnostima studentskih organizacija. Svaka aktivnost mora biti odobrena odnosno prihvaćena na studentskom parlamentu;
•    Razmatra i odobrava zahteve studenata ili grupe studenata za sprovođenje aktivnosti za čiju je realizaciju potrebna podrška SP-a, u skladu sa ciljevima SP-a;
•    Raspoređuje odobrena finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti studenata ili grupe studenataa koji su dužni da nakon sprovođenja aktivnosti podnesu na uvid, radi usvajanja, Parlamentu finansijski izveštaj;
•    Organizuje i podržava studentske stručne i naučne razmene kao i sve druge vidove studentske saradnje sa drugim fakultetima i Univerzitetima;
•    Obavlja druge zadatke i aktivnosti određene zakonom, aktima SP-a;
image003

Biti član Studentskog parlamenta nije samo privilegija već i velika obaveza i odgovornost za kvalitet studija i sadržaj studentskog života na Fakultetu. Član Studentskog parlamenta može biti svaki student Fakulteta inženjerskih nauka koji na demokratskim izborima dobije mandat od studenata svoje godine studija.

Formiranjem Parlamenta studenti su preko svojih izabranika dobili priliku da učestvuju u donošenju svih odluka koje se njih tiču u svim organima fakulteta. Tako, Studentski parlament ima 4 člana u Savetu i 15 članova u Nastavno-naučnom veću Fakulteta. Takođe, Studentski parlament bira studenta prodekana i predstavnike u Studentskom parlamentu Univerziteta u Kragujevcu.

Ime i prezime Funkcija u SP-u
Nikola Kostić Predsednik
Nikola Milivojević Potpredsednik
Marina Đuričić Sekretar/Koordinator resora za nauku
Milica Vulović Student prodekan
Anja Milosavljević
Tomislav Milović
Dajana Mikić
Koordinatori resora za sport
Milica Jerotijević Koordinator resora za međunarodnu saradnju
Andreja Milovanović Koordinator za infrastrukturu
Tijana Cvijić Koordinator resora za kulturu

Članovi Parlamenta studenata Fakulteta inženjerskih nauka>>>