Thu18042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Službe Služba za informaciono-komunikacione tehnologije

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije

  • PDF
ImageSlužba za informacione-komunikacione tehnologije Fakulteta inženjerskih nauka  Univerziteta u Kragujevcu (IT MFKG) je posebna organizaciona jedinica Fakulteta, koja je formirana u cilju uspostavljanja, održavanja i unapređenja zajedničkog računarskog informacionog i komunikacionog sistema, kao savremene podrške nastavnim i naučnoistraživačkim aktivnostima Fakulteta inženjerskih nauka..
 
Služba za informacione-komunikacione tehnologije ima u svojoj nadležnosti sledeće funkcionalne sisteme Fakulteta:
  1. Interna računarska komunikaciona mrežu
  2. Javni pristup Internetu kroz računarsku mrežu Fakulteta
  3. WEB prezentacija fakulteta
  4. Računarska oprema zajedničkih službi fakulteta
  5. Računarska oprema Dekanata
  6. Računarska oprema studentskih učionica i zajedničke laboratorije za informacione tehnologije
  7. Telefonska komunikaciona mreža i video nadzor
  8. Studentski informacioni sistem
  9. Zajednička oprema za kopiranje, štampanje i skeniranje tehničke dokumentacije
Rad službe se ralizuje u skladu sa Pravilnikom o radu službe za informaciono - komunikacione tehnologije Fakulteta inženjerskih nauka.
 
 
Zaposleno osoblje:
 
Radno mesto Ime i prezime
 Prostorija
 Lokal
Sistem inženjer Milan Petrović, dipl. ing. org.
B-I-20
 678
Referent održavanja hardvera i softvera Ivan Grego B-I-20