Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za bioinženjering

Centar za bioinženjering

 • PDF

Centar za bioinženjering

Centar za bioinženjering  je osnovan u junu 2006. godine na inicijativu profesora Miloša Kojića i Nenada Filipovića. Prvi i sadašnji upravnik je profesor Nenad Filipović. Centar je osnovan kao rezultat brojnih međunarodnih i domaćih naučnih projekata i međunarodnih radova iz oblasti bioinženjeringa.


Aktivnosti centra

 • Simulacija kardiovaskularnih sistema
 • Simulacija rasta plaka
 • Simulacija respiratornog sistema
 • Simulacija funkcije mišića
 • Sportska biomehanika
 • Simulacija transporta lekova
 • Optimalni dizajn stentova i primena nanotehnologija u medicini
 • Predviđanje rasta tumora
 • Obrada medicinskih slika
 • Razvoj uređaja sa primenom u biomedicini
image001 image002

Rezultati

Objavlјeno je preko 160 radova u vodećim međunarodnim časopisima, preko 100 radova na međunarodnim konferencijma, 5 softvera, 2 udžbenika.

Saradnici centra su učestvovali u 11 nacionalnih projekata i 23 međunarodnih projekata (FP7, COST, Horizon2020, SCOPES).

Nabavlјeno je više od 12 komada opreme u iznosu preko 500,000 evra. Preko 15 doktorata je bilo iz ove oblasti Realizovani su projekti iz oblasti kompjuterskih simulacija kardiovaskularnih sistema, respiratornih sistema, biomehaničkih karakteristika iz oblasti fizijatrije, dizajn i testiranje stentova, dizajn i pravlјenje skafolda za nosače matičnih ćelija.

Najbitnija oprema:

1. Dynatek intravaskularni stent-graft tester

image003

Velike vaskularne proteze za ispitivanje, dizajnirane za kreiranje ubrzanog ciklično pulsirajućeg opterećenja sintetičkih ili bioloških krvnih sudova. Mogu da testiraju do 24 uzorka - radijalno testiranje na zamor - fiziološki usaglašen test metod (metod A*). Velike vaskularne proteze funkcionišu setovanjem inicijalnog pritiska, simuliranjem dijastolnog pritiska, onda pulsiranjem uzoraka za simulaciju sistolnog pritiska upotrebom preciznog harmoničnog pogonskog uređaja. Ovaj uređaj za ispitivanje je dizajniran za ispitivanje uzoraka od 6 mm ID za sve želјene oblike. Broj uzoraka je određen oblikom i snagom potrebnom za postizanje cilјnog izvijanja. Sistem PC 7000 kontroliše brzinu, pritisak i temperaturu, snimajući broj ciklusa i omogućavajući grafičko zapisivanje signala pritiska upotrebom visoko preciznih pretvarača pritiska.

 

2. Bose ElectroForce stent tester sa 8 testnih cevi model 9120-8 SGT

slika_4

Testiranje životnog ciklusa i radijalno testiranje na zamor - test metod baziran na radijalnom savijanju (metod B*). Ovaj električni uređaj za testiranje stenta/grafta verifikuje zamor intravaskularnih proteza kao što su stentovi, graftovi, okluderi i zaobilaznice (pod simulacijom fizioloških pomeranja, Instrumenti su dizajnirani da pruže automatizovanu kontrolu dugoročnih, 400-600 miliona cikličnih testova.

3. Bose ElectroForce dinamička kidalica sile do 22N za testiranje stentova, model 3100

slika_5

Testiranje životnog veka i testiranje na zamor za druga opterećenja za različite stentove. Izizetno svestran i robustan, sistem vrši širok spektar jednostavnih i naprednih testova materijala uklјučujući: Zatezanje/Pritisak, aksijalni test na zamor, aksijalni/torzioni test na zamor, zamor usled trenja, određivanje viskoelastičnih svojstava, ispitivanje izdržlјivosti proizvoda. Nјegova fleksibilna hardverska i softverska platforma omogućava upotrebu više osa, senzora i test komora prilikom dizajniranja test aplikacije.

4. Oprema za inženjerstvo tkiva

image006 image007  

Razvoj skafolda za veštačke krvni sudove. Metode elektrospininga, bioreaktor i dizajn novih nosača tkiva. Kompjuterski dizajn tkivnog inženjerstva.

Upravnik: prof. dr Nenad Filipović

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli