Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Regionalni centar za permanentno obrazovanje

Regionalni centar za permanentno obrazovanje

 • PDF
image002
Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Katedra za proizvodno mašinstvo
Regionalni centar za permanentno obrazovanje

Regionalni centar za permanentno obrazovanje - RCPO formiran je 2005. u okviru projekta „Formiranje i promocija održivog Regionalnog centra za permanentno obrazovanje“. Pomenuti projekat finasnsirala je Evropska unija, a realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru Programa regionalnog društveno-ekonomskog razvoja (RSEDP). Projekat je finansijski pomogla i Skupština grada Kragujevca.

Regionalni centar za permanentno obrazovanje radi na obezbeđivanju preduslova za uvođenje razvijenog sistema permanentnog obrazovanja u regionu Šumadije i Pomoravlјa.

Stručno obrazovanje u XXI veku postaje činilac i jedan od klјučnih aktera ekonomskog i društvenog razvoja i faktor unapređenja modernih društvenih i ekonomskih odnosa. U uslovima izgrađenog efikasnog sistema socijalnog partnerstva i zajedničkog delovanja svih relevantnih aktera, ono stvara stručnjake koji mogu da se uklјuče u oštru domaću i međunarodnu konkurenciju u svim oblastima ekonomije.

Specifičnost zemalјa u tranziciji, sa stanovišta obrazovanja, je da su strukturne promene mnogo brže i bolnije od onih u razvijenim evropskim zemlјama pa je zato potrebno brzo, putem doškolovavanja i prekvalifikacija, menjati strukturu postojećih znanja i veština.

Visokoobrazovani kadrovi u preduzećima poseduju značajna iskustva i praktična znanja koja treba prenositi na mlade lјude, te treba nastojati da se oni što više uklјuče u obrazovni proces.

Razvoj lјudskog potencijala u regionu i promocija njegovog društveno-ekonomskog razvoja treba da dovedu do stvaranja povolјnih uslova za razvoj preduzetništva u svim proizvodnim i uslužnim sektorima. Restruktuiranje preduzeća u globalnoj konkurenciji vrlo je važan element prilagođavanja društva i pri tome samo dovolјno stručan i obrazovan kadar može te napore da podrži. To znači da se na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju mora obratiti posebna pažnja.

Opšti cilј Regionalnog centra za permanentno obrazovanje je promocija, razvoj i implementacija programa obuke za unapređenje znanja i veština nezaposlenih, zaposlenih i poslodavaca, što treba da doprinese ekonomskoj i socijalnoj koheziji svih grupa stanovništva u Srbiji kroz promociju regionalnog ekonomskog razvoja.

Specifični cilјevi Centra su:

• Promocija i uvođenje permanentnog obrazovanja („permanent education“),

• Povećanje stručnosti i uposlenosti radne snage,

• Povećanje profesionalne i geografske mobilnosti radne snage,

• Podizanje nivoa konkurentnosti firmi,

• Povećanje kvaliteta proizvoda i usluga.

image004 image006
Multimedijalna učionica Centra

image008 image010
Kancelarija centra

Regionalni centar za permanentno obrazovanje je smešten na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Prostor Centra se sastoji iz potpuno opremlјene kancelarije i multimedijalne učionice sa dvadeset mesta.

Za rad Regionalnog centra za permanentno obrazovanje angažuju se nastavnici i saradnici Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu čije su delatnosti povezane sa delatnostima Centra. Takođe, u radu Centra angažuju se i eminentni stručnjaci sa drugih fakulteta i ustanova, u zavisnosti od aktivnosti i potreba.

Aktivnosti Regionalnog centra za permanentno obrazovanje su:

• Promovisanje permanentnog obrazovanja;

• Stvaranje uslova za ostvarivanje načela o doživotnom učenju odraslih;

• Razvijanje i prilagođavanje programa, metoda i organizacije permanentnog obrazovanja individualnim obeležjima odraslih;

• Razvijanje različitih stručnih modula koji bi pomogli stručnom usavršavanju zaposlenih;

• Izgrađivanje partnerskih odnosa i zajedničke odgovornosti svih aktera na sprovođenju kvalitetnog i pravovremenog doživotnog obrazovanja odraslih;

• Formiranje informacionog sistema i povezivanje institucija koje se bave obrazovanjem, obučavanjem i zapošlјavanjem;

• Izgradnja mreže institucija za permanentno obrazovanje odraslih;

• Analiza potreba i svrsishodnosti razvoja lјudskih resursa u preduzećima;

• Pružanje pomoći savetodavnog karaktera pojedincima i preduzećima u koje vrste znanja treba investirati uzimajući u obzir: lične potencijale pojedinaca, trenutne potrebe na tržištu i odgovarajuće tržišne perspektive;

• Korišćenje i afirmacija multimedijskog obrazovanja u pojedinim područjima obrazovanja odraslih;

• Razvoj novih oblika neformalnog obrazovanja (učenje na dalјinu itd.).

Jedan od najvažnijih cilјeva Regionalnog centra za permanentno obrazovanje, pored promocije sistema permanentnog obrazovanja u regionu Šumadije i Pomoravlјa, je organizovanje kurseva iz oblasti za koje postoje evidentne potrebe i interesovanja, a koje su identifikovane iz ranijih iskustava, preliminarnih istraživanja i konkretnih zahteva. Predviđena se dva tipa kurseva, i to:

 1. Obuke, koje obuhvataju aktivnosti na sticanju znanja i veština za određena zanimanja. Sastoje se iz teorijskog i praktičnog dela.
 2. Seminari, koji se odnose na podizanje nivoa stručnih znanja i u okviru njih će se polaznici upoznati sa savremenim tehnologijama, metodama i njihovom implementacijom.

Polaznicima su obezbeđeni svi neophodni uslovi da na što jednostavniji način savladaju seminarom ili obukom predviđenu materiju i da steknu znanja i veštine neophodne za unapređenje njihove upošlјivosti i prilagodlјivosti tržišnim uslovima.

Neki od dosad izvedenih seminara su:

• Dijagnostika savremenih vozila;

• Nove tehnologije u obradi limova;

• Nove tehnologije u obradi toplim kovanjem;

•Savremene koncepcije razmenjivača toplote;

•Savremeni postupci spajanja materijala i metode reparature novih i oštećenih delova;

•Savremeni pristup u obrazovanju odraslih;

• Upravlјanje lјudskim resursima;

• Projekt-menadžer sajamskih aktivnosti.

U Regionalnom centru za permanentno obrazovanje je tokom 2009. održano više obrazovnih seminara u organizaciji Biznis Start-up Centra - Kragujevac.

Biznis Start-up Centar u Kragujevcu podržava studente, zatim one koji su diplomirali u skorije vreme i mlade (potencijalne) preduzetnike da započnu i unaprede svoja mala i srednja preduzeća (MSP) u Republici Srbiji. Biznis Start-up Centar u Kragujevcu je samo jedan ogranak mreže biznis centara u jugo-istočnoj Evropi i Evropskoj Uniji.

Seminari održani u saradnji sa Biznis Start-up centrom:

 • Biznis komunikacija i retorika
 • Biznis plan
 • Veštine javnog nastupa
 • Ekonomska diplomatija
 • Interna komunikacija u preduzećima
 • Koučing
 • Menadžerske veštine
 • Odnosi sa javnošću
 • Organizacija i razvoj preduzeća
 • Osnivanje i vođenje malog preduzeća
 • Osnove finansija u vođenju biznisa
 • Poslovna komunikacija
 • PR menadžment u kriznim situacijama
 • Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa
 • Psihologija uspešnog preduzetnika
 • Spolјna trgovina
 • Strategija mog biznisa
 • Strategija uspešne prodaje
 • Timski rad
 • Upravlјanje inovacijama ubiznisu
 • U pravlјanje kvalitetom
 • Upravlјanje lјudskim resursima
 • Upravlјanje malim poslovnim sistemima
 • Upravlјanje projektnim ciklusom
 • U pravlјanje stresom
image012 image014
Seminar - Projekt-menadžer sajamskih aktivnosti Seminar - Nove tehnologije u obradi limova
image016

Seminar - Dijagnostika savremenih vozila

Seminari u centru

Upravnik: prof. dr Dragan Adamović

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli