Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za materijale i zavarivanje

Centar za materijale i zavarivanje

  • PDF

Osnovna uloga Centra za materijale i zavarivanje jeste: podizanje nivoa obrazovnih aktivnosti, potreba za poboljšanjem i unapređenjem naučnoistraživačkog rada iz ovih oblasti, potreba za stalnim permanentnim obrazovanjem diplomiranih stručnjaka iz navedenih oblasti, prekvalifikacija radnika za poslove zavarivanja i obuka na zahtev privrednih organizacija i Nacionalne službe za zapošljavanje, pružanje razvojno-istraživačkih i drugih usluga, održavanje prezentacija domaćih i vodećih svetskih firmi iz ovih oblasti i dr.

Obrazovne aktivnosti - Poboljšanje nastavno-obrazovnog procesa, pri čemu studenti stiču neophodna praktična znanja iz premeta: Mašinski materijali, Proizvodne tehnologije (TZ), Proizvodne tehnologije II (TL), Nauka o zavarivanju i dr. U okviru ove aktivnosti studentima se kroz neposredni praktični rad omogućava izvođenje sledećih vežbi:

· Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva na zatezanje, pritisak, savijanje, smicanje, kao i određivanje modula elastičnosti, kako na sobnoj tako i na povišenim temperaturama;

· Merenje makro i mikrotvrdoće;

· Određivanje udarne žilavosti na sobnoj, sniženim i povišenim temperaturama;

· Određivanje trajne dinamičke izdržljivosti;

· Ispitivanja materijala bez razaranja;

· Procena prokaljivosti čelika, ocena mikrostrukture, određivanje veličine zrna, veličine i oblika grafitnih uključaka u sivom livenom gvožđu, određivanje preobražajnih temperatura i tsl.

· Izvođenje svih vrsta zavarivanja topljenjem (GPZ, REL, MAG/MIG, TIG, EPP) i električnim otporom, i praktična obuka studenata;

· Izvođenje postupaka srodnih zavarivanju: gasno sečenje, navarivanje, metalizacija, lemljenje, lepljenje i praktična obuka studenata;

· Makroskopska i mikroskopska kontrola materijala i zavarenih spojeva;

· Izvođenje postupaka livenja obojenih metala i njihovih legura;

· Merenje temperatura pomoću temoparova u pojedninim tačkama zavarenog/navarenog spoja;

· Izvođenje eksperimenata za potrebe seminarskih, diplomskih/master i drugih radova iz navedenih i srodnih predmeta, kako sa Katedre za proizvodno mašinstvo tako i sa drugih katedri;

Naučnoistraživačka delatnost – Izvođenje eksperimentalnih ispitivanja za potrebe realizacije naučnoistraživačkih projekata: resornog Ministarstva, odobrenih međunarodnih projekata, ugovorenih projekata sa lokalnom zajednicom i lokalnim privrednim subjektima, ugovorenih projekata sa proizvođačima osnovnog i dodatnog materijala, proizvođačima aparata za zavarivanje i dr. Izvode se eksperimentalna istraživanja za potrebe naučnoistraživačkog rada studenata specijalističkih i akademskih studija svih nivoa i dr.

Edukacija diplomiranih stručnjaka – Održavanje seminara za stručno usavršavanje i inovaciju znanja iz sledećih tematskih oblasti: materijali i termička obrada, zavarivanje i srodni postupci, regeneracija i reparatura novih i oštećenih delova, livenje, lemljenje, termičko sečenje, gorivi gasovi za zavarivanje, sečenje i plamenovanje, projektovanje i kontrola zavarenih konstrukcija, ispitivanje materijala postupcima bez razaranja i sa razarenjem i dr.

Obuke – Obuka i prekvalifikacija radnika za postupke termičke obrade i zavarivanja topljenjem. Tu se pre svega misli na: Obuke zavarivača za gasno, REL, MIG/MAG i TIG zavarivanje, Obuku za gasno plamenovanje i dr.

Pružanje usluga – Korisnicima iz privrede se po njihovim zahtevima pružaju istraživačko-razvojne i druge usluge iz oblasti materijala i zavarivanja. Te usluge se odnose na:

· Ocenu zavarljivosti čelika, livenog gvožđa, obojenih metala i njihovih legura;

· Projektovanje, propisivanje i provera kompletne tehnologije zavarivanja i navarivanja;

· Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva na zatezanje, pritisak, savijanje, smicanje i određivanje modula elastičnosti, kako na sobnoj tako i na povišenim temperaturama;

· Određivanje trajne dinamičke izdržljivosti zavarenih spojeva;

· Ispitivanja materijala bez razaranja;

Održavanje prezentacija – Održan je veći broj prezentacija aparata za zavarivanje proizvođača Varstroj-Slovenija odnosno Daihen Varstroj-Slovenija/Japan, proizvođača dodatnog materijala FEP Plužine-Crna Gora, proizvođača dodatnog materijala Elektrode Jesenice-Slovenija i dr. Kao rezultat te saradnje pomenuti izlagači su Fakultetu u Kragujevcu poklonili u vidu donacije 2 aparata za REL i MIG/MAG zavarivanje, određene količine dodatnog materijala i dr. Korist od ovakvih prezentacija je bila višestruka: sticanje najnovijih saznanja iz oblasti razvoja dodatnih materijala, opreme i aparata za zavarivanje, afirmacija Fakulteta i stručnjaka Centra i dr.

Najvažnije realizovane aktivnosti – Izveden je veći broj obuka iz oblasti zavarivanja za potrebe studenata –pohađalo 76 studenata i steklo Sertifikat MFKg za postupak MAG/MIG zavarivanja, od kojih je 7 steklo Atest od strane akreditovane institucije; Sproveden veći broj obuka zavarivača za postupke REL i MAG/MIG zavarivanja. Sertifikat MFKg i Atest steklo više od 350 zavarivača; Izvedena Obuka plamenovanjem za 6 radnika FAS Srbija; Kontrola zavarenih spojeva i zalemljenih spojeva za potrebe FAS Srbija; Propisivanje tehnologije zavarivanja za odgovorne sklopove istraživačkog centra CERN-Švajcarska; Reparatura oštećenih batova, ramova presa, velikih zupčanika, kovačkih alata, prelomljene motalice, oštećenih delova od SL, oštećenih velikih reduktora, oštećenih radnih delova građevinske mehanizacije i dr. za potrebe različitih firmi.

Oprema i inventar - Centar za materijale i zavarivanje svoje aktivnosti obavlja pretežno na postojećoj opremi koja je locirana u odeljenjima za materijale i zavarivanje. Spisak najvažnije opreme naveden je u okviru opisa Laboratorije za obradu metala deformisanjem i mašinske materijale.

image001

image003

Detalji sa praktične obuke studenata

image005

image007

Detalji sa teorijske i praktične obuke zavarivača

Upravnik: dr Nada Ratković, docent
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli