Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za kompozitne i nove materijale

Centar za kompozitne i nove materijale

  • PDF

Centar za kompozitne i nove materijale Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, bavi se obrazovnom delatnošću i pružanjem usluga u oblasti proučavanja, testiranja i primene novih materijala. U centru se održavaju kursevi u okviru osnovnih studija na Mašinskom fakultetu, kao i redovni kursevi za organizovane grupe.

Namena centra:

- obrazovanje u oblasti tehnologija novih materijala,

- pružanje usluga u implementaciji novih materijala u inženjerskoj praksi,

- izrada tehničko tehnološke dokumentacije,

- izrada baza podataka komercijalno raspoloživih kompozita,

- primena kompozitnih i novih materijala u industriji motornih vozila, namenskoj proizvodnji, građevinarstvu itd.

Svoje delatnosti Centar u najvećem delu obavlјa u C-1-2 (Centar) i C-I-3 (Laboratoriji za kompozitne materijale).

Centar svoju delatnost zasniva na principima aktuelnosti istraživanja i potrebe koju iskazuje privreda u užem i širem okruženju. Centar je, posle višegodišnjeg delovanja u okviru laboratorije za kompozitne materijale i inženjerski softver, osnovan 2006. i bavi se teorijskim, eksperimentalnim i razvojnim istraživanjima primene kompozitnih i novih materijala u industriji motornih vozila, namenskoj industriji i građevinarstvu.

Predmet istraživanja je dopuna baze podataka dobijene u osnovnim i primenjenim istraživanjima materijala sa izraženim anizotropnim karakteristikama, kao što su kompoziti i laminati, kao i specifičnostima konstituenata, sa cilјem primene u različitim oblastima tehnike. Predmet interesovanja centra su i istraživanja novih materijala, čije razumevanje omogućuje optimalnu primenu u širokoj lepezi tehničkih problema.

Praktični cilј centra  je unapređenje analitičkih i numeričkih alata za procenu ponašanja strukture, koje se verifikuju kroz laboratorijskih testove i izvođenje realnih konstrukcija. Razvijene metode mogu da se koriste univerzalno u svim granama tehnike koje koriste meterijale sa posebnim zahtevima.

Rezultati ispitivanja imaju poseban značaj za konstruktore, koji na lak način dolaze do relevantnih podataka potrebnih za konačnu odluku o karakteristikama materijala koji će biti upotreblјeni. Poznavanje dopustivih i ostvarenih naponskih stanja je preduslov za izvršenje procesa optimizacije kojim se iz čitave familije kompozitnih konfiguracija bira najpovolјnija po nekom od zadatih kriterijuma optimalnosti.

Posebna pažnja bila je posvećena kompozitima sa polimernom matricom, kompozitima sa metalnom matricom i laminatima. Mora da se, međutim, ima na umu da interakcija bilo koje komponente sa okolinom može znatno da utiče na osobine i mogućnosti kompozita.

image003 image005
image007 image009

Primena kompozitnih panela tipa „Alukobond“ i laminiranog stakla

Kompoziti sa matricom od epoksi smole zahtevaju posebnu pripremu za eksperimentalno ispitivanje. Široka primena epoksi smole kao matrice je bazirana na njenoj izvanrednoj osobini toplog kvašenja. U novije vreme, međutim, ima sve više novih smola sa pobolјšanim mogućnostima kod kojih je i ova osobina pobolјšana. U većini slučajeva, u kojima se izvodi zaštitni sloj, teško je postići i održati uslove 100% bez defekata.

Kao ilustracija delatnosti centra navedeno je nekoliko tehničkih rešenja vezanih za kompozitne i laminatne strukture, ostvarenih kroz istraživanja u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i od strane „Komerc Investa“-a iz Beograda po Ugovoru o direktnoj tehničkoj saradnji.

Upravnik: dr Gordana Bogdanović, vanredni profesor

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli