Sun14042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Zajednički predmeti

  • PDF
R. b. p
Šifra predmeta
Predmet
ESPB
1. godina
2. godina
3. godina
I
II
III
IV
V
1.                   
BM1100
7
2+2+0+0+1
2.                   
BM1200
6
2+2+0+0+1
3.                   
BM1300
6
2+0.6+1.4+0+1
4.                   
BM1400
7
2+1,6+1,4+0+1
5.                   
BM1500
4
2+2+0+0+1
6.                   
BM2100
7
2+2+0+0+1
7.                   
BM2200
6
2+2+0+0+1
8.                   
BM2300
6
2+1.6+0.4+0+1
9.                   
BM2400
7
3+0+2+0+1
10.                
BM2500
4
2+2+0+0+1
11.                
BM3100
7
2+2+0+0+1
12.                
BM3200
6
2+2+0+0+1
13.                
BM3300
7
2+1.6+0.4+0+1
14.                
BM3400
7
2+1+2+0+1
15.                
BM3500
7
2+2+0+0+1
16.                
BM4100
6
2+2+0+0+1
17.                
BM4200
6
2+1.6+0.4+0+1
18.                
BM4300
6
3+1+1+0+1
19.                
BM4400
4
2+1+1+0+1
20.                
BM4500
4
2+1+1+0+1
21.                
BM5100
6
2+2+1+0+1
22.                
BM5200
6
2+2+1+0+1
Broj časova po predmetu su u formatu P+V+D+S+O
Broj predmeta/semestru
5
5
5
5
2
Časova nedeljno aktivne nastave
21
21
21
26
8
Časova nedeljno
26
26
26
21
10
ESPB
30
30
34
26
12