Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back NIR Oprema

Oprema

  • PDF
Detaljan uvid u opremu koja se koristi u nastavnom procesu i istraživačkom radu na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu možete ostvariti klikom na >>> detaljnije >>>
Lista opreme za izvođenje studijskih programa:
R.B.
Naziv, tip
1.
Sistem za digitalizaciju ATOS II E – 3D
2.
Univerzalna kompjuterizovana mašina za ispitivanje materijala zatezanjem Zwick/Roell Z 100
3.
Nano tribometar, NTR-S-AE-0000 Nano Tribometer
4.
Hidrodinamički pulzator – dvokanalni PUPIN,  Mogućnost pobuđivanja: 200 kg mase, u intervalu 0,1 do 30 Hz
5.
Hidraulički didaktički komplet FESTO didactic
6.
Pneumatski didaktički komplet FESTO didactic
7.
CIM didaktički sistem i komplet za ind. automatiku  FESTO didactic
8.
Uređaj za brzu izradu prototipova postupkom 3D štampe - ZCorporation 310 ZPrinter System - SAD
9.
3D laserski 3D skener  - Roland LPX-250 Picza
10.
3D Systems InVision 3-D Printer HR
11.
Stona CNC glodalica i i 3D didžitajzer Roland MDX-20 Modella
12.
3D didžitajzer Immersion Microscribe G2LX
13.
Uređaj za merenje parametara topografije površine, Talysurf 6 Taylor Hobson
14.
CNC Numerička glodalica, HAAS - Toolroom Mill TM-1HE
15.
Sistem za indiciranje motora SUS, AVL Indimeter  619
16.
Analizator izduvnih gasova OTO i dizel motora, AVL DiCom 4000
17.
Dijagnostički sistem, AVL DISCAN 8000E
18.
Oprema za ispitivanje motora sus i eksperimentalni – monocilindrični motor - SCHENCK
19.
Motorska kočnica HOFFMAN  12 d-h-s
20.
Analizator dimnih gasova IMR 2800P
21.
Infracrveni termometar Minolta-Land Cyclops Mini Laser
22.
Referentni otporni termometar AOIP, Francuska PN 5207 + AN 5847 (Pt sonda)
23.
Termovizijska kamera, model IK 21; Infrared Solutions Inc., USA
24.
Portabl ultrazvučni merač protoka tečnosti - Dynasonics
25.
Sistem za vibrodijagnostiku, Data Collector 2526 Brüel & Kjær
26.
Mašina za izradu zupčanika fauter p-160 h/i
27.
Radijalna bušilica - Zavod stankov 2h55
28.
Bušilica za okruglo brušenje lžt kikinda ufb-500
29.
Bušilica za ravno brušenje krasni borec – Rusija 3g71
30.
Oštrilica prvomajska lioza - 5
31.
Mašinska testera pobeda novi sad
32.
Kratkohodna rendisaljka lžt kikinda kr-400
33.
Univerzalni strug Lžt kikinda Pus - 1500
34.
Univerzalni strug prvomajska d480
35.
Tro-komponentni dinamometar sa piezo davačima KISTLER
36.
Instalacija za grejanje i hladjenje pomoću toplotne pumpe i solarnih hibridnih kolektora
37.
Elektrohemijski uređaj za nanošenje mernih mreža na površinu lima ERICHSEN
38.
Laboratorijska hidraulična mašina za ispitivanje limova ERICHSEN
39.
Pumpni agregat pri laboratorijskoj hidrauličnoj mašini za ispitivanje limova ERICHSEN
40.
Uređaj za naizmenično presavijanje traka i žica
41.
Pulzator za određivanje dinamičke izdržljivosti materijala
42.
Šarpijevo klatno
43.
Uređaj za statičko merenje tvrdoće po Rokvel metodi  ( hrb i hrc)
44.
Uređaj za statičko merenje tvrdoće po Brinelu i Bikers metodi  (hb i hv)
45.
Uređaj za merenje mikrotvrdoće (hv)
46.
Metalografski mikroskop
47.
Uređaj za ispitivanje materijala bez razaranja ultrazvučnom metodom
48.
Uređaj za ispitivanje materijala bez razaranja magnetnom metodom
49.
Peć za termičku obradu
50.
Prenosivi uređaj za merenje tvrdoće dinamičkim metodama (skleroskop i doroskop)
51.
Uređaj za naizmenično presavijanje traka i žica
52.
Uređaj za tehnološko ispitivanje dubokim izvlačenjem po Eriksenu
53.
Aparat za zavarivanje jednosmernom strujom (grupa motor- generator)
54.
Aparat za zavarivanje naizmeničnom strujom transformatorskog tipa
55.
Uređaj za mag/mig zavarivanje
56.
Uređaj za tig zavarivanje jednosmernom i naizmeničnom strujom
57.
Uređaj za tig zavarivanje VAR TIG 1605
58.
Aparat za  mag/mig zavarivanje VAR MIG 400 D 42
59.
Uređaj  glava za epp zavarivanje sa kolicima
60.
EXTECH merni sklop za energetske revizije
61.
Trofazni analizator snage - Extech
62.
Gasni analizator TESTO 350 S
63.
Biostretch sistem – ECM
64.
Sistem za izolovano srce Langedorf - EXPERIMETRIA LTD
65.
Pneumatska robotska ruka - Martonair MES 37
66.
Dijagnostički (ultrazvučni ) uređaj za merenje debljine materijala Ultrasonic Industries TM3S
67.
Akviziciona platforma PULSE 3560 – D – 020 - Brüel & Kjer PULSE 3560 – D – 020
68.
Sistem za merenje vibracija i merenje broja obrtaja  - RDC - 1
69.
Model rotacione mašine - probni sto Hensel KG9002
70.
Laserski brojač čestica Hiac PM 4000
71.
Videoskop ITConcepts Flexible articulated videoscope VEZ 4 – 8
72
Tribometar TR - 95
73.
Linkoln sistemi za podmazivanje
74.
Univerzalni merni mikroskop UIM - 21
75.
Software Simufact – Femutec
76.
Software Stampack – Qanteck
77.
Software  Vulcan – Qanteck
78.
Software Power Mill - Delcam UK
79.
Software Femap v 9.0 - UGS PLM Solutions, Inc.
80.
Software  GID Version 8.0.9
81.
Software Makromedia Studio
82.
Software LNIS
83.
Software CATIA v5
84.
Laboratorijski model spregnutih rezervoara  Majk Elektronik LM-ME-88-07
85.
Laboratorijski model spregnutih krana/inverznog klatna Majk Elektronik LM-ME-72-07
86.
Stabilisani ispravljač HAMEG HM7042-4
87.
Generator funkcija HAMEG HM8130-2
88.
Analogni osciloskop sa generatorom funkcija INSTEK GOS-620FG
89.
PICDEM demonstracioni kit za mehatroniku MICROCHIP DM163029
90.
PICDEM demonstracioni kit za mehatroniku  MICROCHIP DV164007
91.
Vatmetar sa priključnicom HAMEG HM8115-2
92.
Aanalogno-digitalni osciloskop  HAMEG HM1508
93.
94.
95.
96.
Šestokanalni merno-pojačavački most HBM KWS 673.A2
97.
Digitalni anemometar sa stalkom THIES CLIMA
98.
Višekanalni merni uređaj sa priborom HBM UPM 60
99.
Oprema za vakuumsko livenje - vaccum-casting
100.
Hidrometeo stanica