Mon10082020

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za mašinske konstrukcije i mehanizaciju

Laboratorija za mašinske konstrukcije i mehanizaciju

 • PDF

Laboratorija za mašinske konstrukcije i mehanizaciju je opremljena uređajima za statička i dinamička ispitivanja mašinskih delova i mašinskih sistema, ispitivanje mehaničkih prenosnika snage i elemenata mehaničkih prenosnika i dr.

ImageImage

U okviru discipline Otpornost materijala nalazi se sledeća oprema:

 • Pribor za ispitivanje žice, pojaseva i traka na savijanje NG-2.
 • Hidraulička presa - 20 t za ispitivanje materijala na pritisak, ispitivanje štapova na izvijanje i dr.
 • Dinamometri za merenje sile pri ispitivanju uzoraka na: zatezanje, savijanje, uvijanje, složeno naprezanje i dr.
 • Pribor za ispitivanje zavojnih opruga-odredivanje krutosti, izduženja i dr. 

ImageImage 

Iz oblasti Mehanizacije i transporta formirana je opitna instalacija za izučavanje kretanja rasutog materijala po površini koja vibrira. Oprema se sastoji iz bunkera za rasuti materijal, zavojnog dodavaca i vibracionog transportera.

ImageImage

Na mašinama za uravnotežavanje masa se vrši edukacija studenata i pružaju usluge drugim licima u okviru disciplina Mehanizmi i Dinamika mašina. Uredaji projektovani u okviru Mehanickih prenosnika služe za ispitivanja eksploatacijskih karakteristika prenosnika (trenje, habanje, podmazivanje, stepen korisnog dejstva, vek trajanja). 

ImageImageImage 

Mašina za uravnoteženje i uredaj za ispitivanje mahanickih prenosnika 

U okviru dela laboratorije za Ispitivanje mašinskih konstrukcija obavljaju se samostalne vežbe studenata, izrada diplomskih radova, izrada magistarskih teza i doktorskih disertacija, optička analiza napona napona i deformacija u zupčastim vencima i dr.

ImageImage

Iz oblasti Mašinskih elemenata i Proračuna mašinskih konstrukcija izvodi se eksperimentalna i numerička analiza napona i deformacija u zupčastim parovima i drugim elementima prenosnika, ispitivanje frikcionih spojnica, ispitivanje opruga, vratila, ležaja i drugih mašinskih elemenata, ispitivanje homokinetičkih zglobova i dr. 

Kroz inovacione projekte i u saradnji sa Institutom za automobile ”Zastava - automobili” i ”Zastava Kamioni”, urađeni su funkcionalni modeli i uređaji:

 • uređaja za ispitivanje zupčastih prenosnika u zatvorenom kolu snage,
 • talasnog reduktora (Harmonic Drive),
 • uređaja za ispitivanje radijalnog zazora kod kotrljajnih ležaja,
 • uređaja za ispitivanje torzionih opruga,
 • uređaja za ispitivanje homokinetičkih zglobova,
 • uređaja za ispitivanje spojnice vozila i dr. 

Takode su razvijeni softveri za proračun svih mašinskih elemenata primenom analitičkih i numeričkih metoda, koji u sklopu sa softverom za izradu konstrukcione i tehničke dokmentacije dalje omogućavaju brzo i efikasno projektovanje.

ImageImageImage

Upravnik laboratorije: Dr Nenad Miloradović, vanredni profesor