Thu30052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Laboratorije CAD Laboratorija

CAD Laboratorija

  • PDF

CAD laboratorija obuhvata više radnih stanica koje se sastoje od PC računara standardne konfiguracije i CAD softverskih paketa. Radne stanice se lokalno umrežene i povezane sa internetom. Pored PC računara, laboratorija poseduje i laserski štampač i skener, a planira se nabavka servera i plotera. U CAD Laboratoriji se istražuju i razvijaju savremeni CAD sistem i razmenjuju znanja i iskustva sa srodnim institucijama privrednim organizacijama u zemlji i svetu.

ImageImage

Delatnost CAD laboratorije je usmerena na sledeće oblasti: 

  • Edukacija - obuhvata nastavne aktivnosti na osnovnim i poslediplomskim studijama na više usmerenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Studenti imaju mogućnost samostalnog usavršavanja kroz izradu konkretnih projekata. Pored nastavnih aktivnosti vrši se obuka za korišćenje savremenih CAD sistema.
  • Istraživanja se odnose na usavršavanje članova CAD laboratorije, kao i drugih istraživača, kroz samostalan rad pod vođstvom iskusnijih kolega kao i kroz izradu doktorskih, magistarskih, seminarskih i drugih radova iz oblasti CAD-a i iz srodnih oblasti u kojima se koriste moćni CAD alati. Članovi CAD laboratorije su uključeni u veći broj projekata finansiranih od strane Ministarstava za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
  • Saradnja sa privrednim i drugim organizacijama se odvija kroz prenošenje znanja i iskustava iz oblasti uvođenja, korišćenja i primene CAD alata za skoro sve oblasti mašinskog konstruisanja. 

Pored toga CAD laboratorija ima veliki broj samostalnih, konkretnih, projekata i konstrukcija sa pojedinim privrednim organizacijama koji su izvedeni, koji se trenutno rade ili su u planu.

ImageImage

Upravnik laboratorije: dr Vesna Marjanović, vanredni profesor