Wed22052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za kompjuterom integrisano poslovanje

Centar za kompjuterom integrisano poslovanje

  • PDF

CIM centar je posebna organizacijska jedinica Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. CIM centar posluje na osnovu i u skladu sa Statutom Fakulteta i onim normativnim aktima Fakulteta koji ureduju ekonomsko-finansijske odnose centara Fakulteta i samog Fakulteta. Zajednicka istraživanja u oblasti razvoja CIM sistema (kompjuterom integrisane proizvodnje) i potrebe privrede upucuju naucni i strucni potencijal Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i partnere iz privrede na osnivanje zajednickog CIM centra. Sve delatnosti se mogu realizovati kroz zajednicki rad strucnjaka sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i partnera iz drugih institucija.

Osnivac i prvi upravnik CIM centra bio je prof. dr Slavko Arsovski koji je stvorio široku mrežu saradnika, obezbedio sredstva za nabavku osnovne opreme za rad i edukaciju.

logo.gif

Aktivnosti CIM centra pokrivaju spektar razlicitih oblasti:

Integracija preduzeca i modeliranje poslovnih procesa
* Inforamcioni sistemi
* Automatska identifikacija i prikupljanje podataka
* Sistemi i tehnologije razmene podataka

Kompjuterom podržano projektovanje, planiranje i proizvodnja
* CAD/CAM sistemi
* PDM sistemi

Kompjuterom upravljana proizvodna tehnologija
* Proizvodna oprema i sistemi
* Upravljanje proizvodnom opremom
* Pomocna proizvodna oprema

Upravljanje kvalitetom u CIM okruženju
* CAQ
* Sistemi za upravljanje totalnim kvalitetom TQM

Integracioni sistemi i metode
* Paniranje resursa u preduzecu - ERP
* Upravljanje lancima snabdevanja - SCM
* Upravljanje odnosima sa kupcem - CRM
* Integracija aplikacija u preduzecu - EAI

Menadžment CIM tehnologijama
* Strategijsko upravljanje tehnologijama
* Tehnike za implementaciju cim strategije

front_img_edit.gif

DNC softver

6.jpg

Edukacijska oprema za CIM sisteme

3.jpg

Q-WS Case tool za razvoje web servisa izradjen u CIM centru

 

Delatnost CIM centra obuhvata rad na sledecim poslovima:

* CIM menadžment
* CIM tehnike
* CIM funkcije
* CIM tehnologije
* Edukacija
* Izdavacka delatnost

cimco_logo1.gif

CIM centar poseduje lincencirani DNC software CIMCO

5.jpg

CIM sistemi

7.jpg

CIM softver

1.jpg
2.jpg 
Resursi

Resursi CIM centra su: ljudski resursi, finansijski resursi, hardver, softver, projekti, dokumentovana rešenja i informacije, literatura i kancelarijski inventar.

U okviru CDP+ projekta 128/2006 nabavljena je i HAAS Toolroom Mill TM-1HE sa dodatni softverom
Tim CIM centra (1998)
Rezultati

CIM centar i saradnici-konsultanti Centra, u dosadašnjem radu afirmisali su se i dokazali kao vrlo uspešni poslenici u oblasti CIM tehnologija, menadžmenta kvalitetom, edukacije i reinženjeringa.

MONOGRAFIJE
1. Razvoj CIM sistema
2. Razvoj DSS/CIM sistema
3. Kvalitetom do profita
4. Menadzment, informatika, kvalitet
5. Menadzment ekonomikom kvaliteta

KNJIGE
6. CIM sistemi
7. Fleksibilna automatizacije
8. Prozivodni sistemi
9. Informacioni sistemi

PRAKTIKUMI

4.jpg

10 . Laboratorijska merenja i upravljanja putem Interneta

U dosadašnjem radu konsultanti CIM centra ucestvovali su u realizaciji mnogih aktivnosti od kojih su najznacajnije:

Oblast informacionih sistema (Projektovanje IS i razvoj softvera):

* FAD - Gornji Milanovac
* FRA - Cacak
* "ITI" - Ivanjica
* "RMHK Trepca " - Kosovska Mitrovica
* "Zastava Metal"- Resavica
* "Zastava alati"- Kragujevac
* AD "Mehanizacija i programat" - Nikšic

Oblast edukacije:

* "FAD" - Gornji Milanovac
* "Amortizeri" - Priština
* "RMHK Trepca" - Kosovska Mitrovica
* "Metal Secco" - Gornji Milanovac
* JKP "TENT" - Obrenovac
* "21. Oktobar" - Kragujevac
* "Zastava" d.d. - Kragujevac
* "Zastava Metal" - Resavica
* "Zastava Kamioni" - Kragujevac

 


Oblast menadžmenta kvalitetom:

* FAD - Gornji Milanovac
* "Radoje Dakic" - Podgorica
* Duvanski Kombinat - Podgorica (pred sertifikacijom)
* "Eksport Bilje" - Risan
* "Primorka" - Bar
* "Jugopetrol" - Kotor
* "MAP" - Podgorica
* RMHK
* Trepca - K. Mitrovica
* "ITI" - Ivanjica
* "Metal Secco" - Gornji Milanovac
* "Elektrošumadija" - Kragujevac
* Termoelektrana Nikola Tesla - Obrenovac
* JKP "Vodovod i kanalizacija" - Kragujevac

Oblast reinženjeringa:

* "Metal Secco"- Gornji Milanovac
* JKP "Vodovod i kanalizacija" - Kragujevac
* AD "Mehanizacija i programat" - Nikšic
* "RMHK Trepca" - Kosovska Mitrovica

CIM centar se aktivno bavi podsticanjem inovativnog i preduzetnickog rada studenata kroz svoju organizacionu podjedinicu za studentsko preduzetnistvo gde su angazovani brojni studenti doktorskih, diplomskih i osnovnih studija.
Upravnik Centra dr. Snežana Nestić, docent

CIM centar:
tel +381 34 335 990 lok 636
fax + 381 34 333 192

ifip_50_logo.jpg