Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Press Clipping Hirurzi i inženjeri na zajedničkom zadatku

Hirurzi i inženjeri na zajedničkom zadatku

  • PDF
ImagePočetkom aprila 2009. godine u KC Kragujevca je uspešno izveden nesvakidašnji složen i zahtevan hirurški zahvat kojim je pacijentu odstranjen deo grudne kosti zahvaćen tumorom i umesto njega je ugrađen veštački implant.

Ovo je bila prilika da se kroz saradnju lekara i inženjera, naučnika i profesora naših uglednih fakulteta: Mašinskog fakulteta iz Kragujevca, Medicinskog fakulteta iz Kragujevca i Mašinskog fakulteta iz Niša, na efikasan način i pre svega za dobrobit pacijenta, izradi model zdrave grudne kosti na osnovu snimaka kosti zahvaćene bolešću, sa CT skenera, koristeći najsavremenije tehnologije od kompjuterski podržanog konstruisanja (CAD) za rekonstruisanje izgleda zdrave kosti, preko tehnologije brze izrade prototipova i alata (rapid prototyping) na specijalnim uređajima za trodimenziono štampanje,  pomoću koga je od medicinskih materijala napravljen deo grudne kosti. Operacija i postoperativni period su prošli uspešno i bez većih problema i ovaj događaj treba da motiviše dalje usavršavanje primenjenih postupaka i njihovu širu primenu u našoj zemlji.
 
Hirurški zahvat u KC je izveden pod vođstvom Prof Dr Slobodana Milisavljevića, šefa katedre za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, kompjuterskom rekonstrukcijom na Mašinskom fakultetu u Nišu je rukovodio Prof Dr Miroslav Trajanović, a izradom prototipa, alata i konačnog veštačkog modela kosti kao i celokupnom realizacijom ovog poduhvata koordiniraje Prof Dr Nenad Grujović, rukovodilac Centra za informacione tehnologije Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.   
 
Uspešna saradnja u okviru interdisciplinarnog tima stručnjaka je ustanovljena u prethodnom periodu  kroz realizaciju projekata Tempus (JEP-16156 EU projekat čiji nosioc je bi Mašinski fakultet iz Kragujevca uz učešće kolega sa Univerziteta, odnosno Medicinskog fakulteta) i WUS-Austrija ( „E-učenje kursa grudne hirurgije“, projekat 015/06,  izveli su Medicinski i Mašinski fakultet iz Kragujevca)  kao i kroz projekat Ministarstva za nauku koji se trenutno realizuje, a odnosi se na primenu računarski podržanih tehnologija u hirurgiji koštano zglobnog sistema (projekat TR -12012 na kome učestvuju Mašinski fakultet iz Niša, Mašinski fakultet iz Kragujevca, Medicinski fakultet iz Niša i Medicinski fakultet iz Kragujevca).
 
Izvesno je da naši stručnjaci mogu da se nose sa najsloženijim poduhvatima ove vrste i jasna je namera da se ova vrhunska tehnologija sistemski uvede u operativnu rutinu naših hirurga. Isto tako jasna je i težnja da se ne ostane na ovom nivou već da se u okviru budućih naučnih projekata, koje bi podržalo resorno ministarstvo, kao i naučni fondovi EU, ode korak dalje i da se implanti direktno izrađuju na kompjuterski upravljanim specijalnim mašinama, a u ne tako dalekoj budućnosti biće moguće da se i druga tkiva „štampaju“ u medicinskim centrima u kojima lekari i inženjeri zajedno brinu o zdravlju.
 
Konferencija za medije održana je za utorak 14.04.2009. godine, na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. 
 
ImageImageImage

 
ImageImageImage

 
ImageImageImage

 
ImageImage

Image