Wed22052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za kvalitet

Centar za kvalitet

 • PDF
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  
 
ImageKraj prethodnog i početak ovog milenijuma, van svake sumnje obeleženi su nastojanjima ljudi da povećaju nivo kvaliteta sopstvenog života, što se može ostvariti samo povećanjem nivoa kvaliteta proizvoda (hardvera, softvera, procesnih materijala i usluga) koji služe za zadovoljenje potreba ljudi. Vlada Republike Srbije je, krajem 1992., donela Odluku o unapređenju kvaliteta u Republici Srbiji. Mašinski fakultet u Kragujevcu (MFKg) se još od 1993. intenzivno uključuje u nacionalni pokret za kvalitet, usmeravajuci jedan deo svog nastavnog kadra u aktivnosti kojima se potpomaže nacionalni pokret za kvalitet. Angažovanjem strucnjaka sa MFKg neke organizacije su dobile sertifikat o priznavanju sistema kvaliteta, a neke su otpocele uspostavljanje sistema kvaliteta prema standardima serije JUS ISO 9000. 

Centar za kvalitet (CQ), formiran 1998., je posebna organizacijska jedinica Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. CQ posluje na osnovu i u skladu sa Statutom Fakulteta i onim normativnim aktima Fakulteta koji ureduju ekonomsko-finansijske odnose centara Fakulteta i samog Fakulteta. Centar za kvalitet je od Strane Saveznog zavoda za standardizaciju dobio potvrdu (certificate) o priznavanju sistema menadžmenta kvalitetom br. QS-0152 (28. 11. 2002.) kojom se potvrduje da je sistem menadžmenta kvalitetom koji sprovori MFKg - Centar za kvalitet u saglasnosti sa standardom JUS ISO 9001: 2001 i odnosi se na oblast delatnosti: usluge istraživanja, obrazovanja i konsaltinga u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite na radu. 

Delatnost CQ 

Delatnost CQ obuhvata rad na sledećim poslovima:

 • konsalting usluge organizacijama koje uspostavljaju sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) prema standardima ISO 9000:2000 (JUS ISO 9001:2001),
 • konsalting usluge organizacijama koje uspostavljaju sistem menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001 (EMS),
 • konsalting usluge na uspostavljanju integrisanog sistema menadžmenta (QMS, EMS i HACCP),
 • konsalting usluge u oblasti menadžmenta bezbednosti hrane (HACCP),
 • projektovanje sistema obezbeđenja zdravlja i zaštite na radu (ZNR) saglasno standardu BS 8800 (OHSAS),
 • unapređenje kvaliteta i QMS-a (u celini ili pojedinih procesa organizacije) u skladu sa standardom ISO 9004:2000 (JUS ISO 9004:2001),
 • istraživanja u oblasti kvaliteta,
 • organizovanje edukativnih i promotivnih seminara, skupova i simpozijuma u oblasti kvaliteta i QMS-a,
 • izrada ekspertiza, studija, pretprojekata i projekata kojima se racionalizuje poslovanje organizacija i tako povećava nivo kvaliteta proizvoda tih organizacija i njih samih,
 • izrada i izdavanje raznovrsnih publikacija iz oblasti kvaliteta,
 • angažovanje kod drugih izvođača po zahtevu ili saglasnosti korisnika i
 • drugi poslovi iz domena kvaliteta. 

Resursi CQ 

Resursi CQ su: ljudski resursi, finansijski resursi, hardver, softver, projekti, dokumentovana rešenja i informacije, literatura i kancelarijski inventar. 

Centar za kvalitet
Centar za kvalitet

 

Rezultati 

Centar za kvalitet i saradnici-konsultanti Centra, u dosadašnjem razvoju nacionalnog pokreta za kvalitet, afirmisali su se i dokazali kao vrlo uspešni poslenici u oblasti kvaliteta i sistema kvaliteta. Centar za kvalitet je kompetentan za konsultantske poslove za uspostavljanje QMS. U dosadašnjem radu konsultanti Centra za kvalitet učestvovali su u realizaciji mnogih aktivnosti u oblasti kvaliteta i sistema kvaliteta/QMS, od kojih su najznačajnije:

 1. konsalting usluge organizacijama koje uvode sistem kvaliteta/QMS zasnovan na seriji standarda ISO 9000,
 2. obrazovanje za kvalitet,
 3. publicisticka delatnost i
 4. projekti. 

U cilju prezentacije naučnih i strucnih dostignuća, razmene iskustava sa partnerima iz okoline, provere naučne i stručne kompetentnosti Centra, širenju nacionalnog pokreta za kvalitet, pomoći u radu podružnice JUSK - Šumadija, Centar učestvuje u organizaciji i realizaciji savetovanja/skupova, od kojih se posebno ističe organizacija FESTIVALA KVALITETA, od 2003. svake godine.  
 

Konsalting usluge
 
U proteklom periodu saradnici Centra za kvalitet pruzili su konsalting usluge vecem broju organizacija u oblasti kvaliteta i sistema kvaliteta, od kojih se posebno izdvajaju:
 
· "Zastava 21. oktobar"d.o.o, Kragujevac (sertifikovan, dobitnik dve plakete "Oskara kvaliteta"),
· "Zastava kovacnica"d.o.o, Kragujevac (sertifikovan),
· FAD - Gornji Milanovac (sertifikovan),
· Primorka - Bar (sertifikovan),
· Jugopetrol - Kotor (sertifikovan),
· MAP - Podgorica (sertifikovan),
· JP "Elektrošumadija", Kragujevac (sertifikovan),
· EKSPORT BILJE - Risan (pred sertifikaciju),
· RMHK Trepca - K. Mitrovica (bio pred sertifikaciju, pred bombardavanje),
· Vodovod i kanalizacija - Kragujevac (u toku),
· "22. decembar", Kragujevac (u toku),
· "Zastava bezbednost", Kragujevac (u toku),
· "Zastava IMB", Batoèina (u toku),
· GIK "1. maj", Lapovo (u toku),
· JP "TENT", Obrenovac (u toku),
· "Mašinski fakultet" Kragujevac (u toku),
· JP HE Ðerdap - Kladovo (u toku),
· YUCOND - Banatski Karlovac (u toku).
· ZASTAVA PROMET - Kragujevac (u toku),
· TAKOVO OSIGURANJE - Kragujevac (pred sertifikaciju),
· "Zastava automobili" - Kragujevac (sertifikovan),
· "Zastava namenski proizvodi" - Kragujevac (sertifikovan).
  
 
Obrazovanje za kvalitet 
 
Konsultanti Centra za kvalitet ucestvovali su u realizaciji velikog broja seminara namenjenih obrazovanju za kvalitet i QMS. Izdvajaju se:
 
· Kvalitet i menadzment, Privredna komora Kragujevac,
· Kvalitet i menadzment, Privredna komora Kraljevo,
· Kvalitet i menadzment, Privredna komora Uzice,
· Novi standardi za novi milenijum - ISO 9000:2000, Kragujevac,
· Sistem menadzmenta kvalitetom - ISO 9000:2000, Privredna komora Leskovac,
· Sistem menadzžmenta kvalitetom - ISO 9000:2000, Privredna komora Kragujevac,
· Instruktivni seminari (preko dvesta seminara za društva grupe Zastava),
· Pristupni seminari ("Zastava - IMB", Batoèina, GIK "1. maj", Lapovo, "Zastava Bezbednost", Kragujevac, "22. decembar", Kragujevac, JP "TENT", Obrenovac, "Elvod", Kragujevac, RMHK Trepèa, ITI, Ivanjica, Metal Secco, Gornji Milanovac i dr.),
· Seminar za inzenjere kvaliteta (prema šemi EOQ) - 300 casova (Zavod za trzište rada - Filijala Kragujevac). Seminar je završilo 25 polaznika, od kojih su 21 vec zaposleni.
· Seminar za menadzere kvaliteta (prema šemi EOQ) - 315 casova (Zavod za trzište rada - Filijala Kragujevac). Seminar su završila 23 polaznika.
 
 
Publicisticka delatnost
 
U proteklom periodu konsultanti Centra za kvalitet ucestvovali su u izradi i izdavanju veceg broja publikacija u oblasti kvaliteta i sistema kvaliteta:
 
· Kvalitet i menadzment (knjiga), JUSK, Beograd, 1994.
· Osnovi upravljanja konfiguracijom (knjiga), Profesional, Kragujevac, 1997.
· Kvalitetom do profita (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 1998,
· Proizvodni sistemi (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 1996,
· Fleksibilna automatizacija (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 1996,
· Razvoj CIM sistema (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 1996,
· Informacioni sistemi (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 1996,
· Menadzment ekonomikom kvaliteta (knjiga), Mašinski fakultet, Kragujevac, 2002,
· veci broj brošura za polaznike seminara,
· preko 200 naucnih i strucnih radova objavljenih u casopisima i zbornicima domacih i medjunarodnih simpozijuma. 

Image 

Medunarodni projekti 

Centar za kvalitet je u prethodnom periodu dobio projekte koje finansira Evropska agencija za rekonstrukciju:

· Obuka i zapošljavanje viškova zaposlenih i nezaposlenih iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom - EURECNA SRL (2004.),
· Projekat “FSP/MAE” za Jugoistočnu Evropu - Francuska i
· Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructures in SCG - Danska.  

Upravnik Centra: Prof. dr Miladin Stefanović, redovni profesor