Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za ispitivanje mehaničkih prenosnika

Centar za ispitivanje mehaničkih prenosnika

  • PDF

CENTAR ZA ISPITIVANJE MEHANIČKIH PRENOSNIKA (CIMP)

Delatnost centra

Polazeći od činjenice da je ispitivanje mehaničkih prenosnika, a time i njihovih sklopova i elemenata moćno sredstvo tehničkog progresa u mašinstvu, Centar je osposobljen za ispitivanje: zupčastih reduktora, frikcionih prenosnika, remenih prenosnika, planetarnih prenosnika, i ostalih mehaničkih prenosnika.

U saglasnosti sa vrstom i namenom ispitivanja, Centar vrši:
- Razvojna ispitivanja. Ispitivanja ove vrste namenjena su razvoju novog proizvoda i saglasna su ispitivanjima radne sposobnosti i pouzdanosti prenosnika i mašinskih sistema. U grupu ovih ispitivanja spadaju ispitivanja na: tačnost, čvrstoću, otpornost na habanje, stepen iskorišćenja...
- Standardna kontrolna ispitivanja. Ispitivanja iz ove grupe namenjena su standardnoj kontroli prenosnika posle montaže ili u periodu eksploatacije, uključujući:
• kontrolu sastava prenosnika posle montaže,
• kontrolu u toku ispitivanja,
• kontrolu razvoja habanja,
• periodičnu kontrolu (npr. vibracija i produkata habanja), itd.

Oprema

Ispitivanje mehaničkih prenosnika vrši se na:
• eksperimentalnim uređajima koji dozvoljavaju ispitivanja u širokom opsegu eksploatacionih režima,
• realnim sklopovima i mašinama.

U Centru za ispitivanje mehaničkih prenosnika (CIMP) postoji uređaj za ispitivanje stepena iskorišćenja zupčanika snage do 0,25 kW i broja obrtaja u opsegu od 0 do 3000 min-1 sa magnetnom kočnicom. Dati uređaj se koristi za ispitivanje stepena iskorišćenja pužnih, cilindričnih, planetarnih i drugih reduktora čije dimenzije odgovaraju uređaju.

 image001Uređaj za ispitivanje stepena iskorišćenja zupčanika (GUNT)

Takođe, u Centru se nalazi i uređaj za ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika koji radi na principu "otvorenog kola snage". Za potrebe ovog uređaja posebno je projektovana i napravljena mehanička kočnica, koja se može koristiti i za ispitivanje drugih mehaničkih prenosnika.

image003Uređaj za ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika

Centar je opremljen i uređajem za merenje broja obrtaja (stroboskopom) UT-371 koji meri u opsegu od 10 do 99999  min-1.

U Centru se nalazi i uređaj za merenje temperature ST-8855 koji meri temperaturu u opsegu od -50° do 1050°C.

 image005          image007
Stroboskop UT-371         Uređaj za merenje temperature ST-8855

Centar je do sada učestvovao i u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata i realizaciji doktorske disertacije, dve magistarske teze i nekoliko master i završnih radova.

Upravnik Centra:
Dr Blaža Stojanović, vanredni profesor