Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Studentski ogranak ASHARE-a

  • PDF

Studentski ogranak ASHRAE-a za Mašinski fakultet u Kragujevcu na Univerzitetu u Kragujevcu osnovan je 26. januara 2009. godine i ima 22 člana. ASHRAE je Američko društvo inženjera za Grejanje, hladjenjem i klimatizaciju koje ima međunarodni karakter.

ImageImage

Sl.1 - (a) Zastava studentskog ogranka; (b) Povelja o osnivanju Studentskog ogranka

ImageImage

Sl.2 - Savetnik studentskog ogranka i studenti članovi

Program rada Ogranka

Program rada Ogranka obuhvata studentske aktivnosti u oblasti Grejanja, Klimatizacije i Hladjenja.  Aktivnosti Ogranka izmedju ostalog obuhvataju organizaciju tribina, zajedničke posete konferencijama iz struke u zemlji i inostranstvu kao i kompanijama koje se bave greanjem, hladjenjem i klimatizacijom.

Predsednik Ogranka za 2009 god. Petrović Predrag, apsolvent Mašinstva
Predsednik Ogranka za 2010 god. Nikolić Novak, student doktorskih studija
Savetnik Ogranka dr. Milorad Bojić, redovni professor, član ASHRAE-a

Image

Sl.3 Edukaciona instalacija uredjaja za grejanje i hladjenje i geotermalne toplotne pumpe koju je finansirao ASHRAE (a) natpis sa podacima o instalaciji  (b) studenti koji su koristili instalaciju u svojoj obuci

 

Dogadjaj 1/2011 Poseta studentskog ogranka ASHRAE Mašinskog fakulteta u Kragujevcu novo izgradjenoj kotlarnici u Naselju Centralna Radionica u Kragujevcu.

U subotu 26.Februara 2011 godine, studenti Mašinskog fakulteta u Kragujevcu posetili su novo izgradjenu kotlarnicu za obezbedjivanje toplote daljinskom grejanju Kragujevačkog naselja Centralna radionica. Posetu je organizovao Prof. Milorad Bojić sa domaćinom ove posete Slobodan Djordjević, dipl.ele.ing. koji je i student doktorskih studija na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu i sam član ASHRAE-a. Studenti su bili članovi studentskog ogranka ASHRAE Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, Univerziteta u Kragujevcu. Poseta koja je ocenjena kao uspešna trajala je jedan sat.

Novu kotlarnicu čine dva vrelovodna kotla kapaciteta od po 7.5MW temperaturskih parametara 140/110 ili 140/90 što zavisi od primenjenog goriva. . Kotlarnica trenutno radi na mazut mada se planira i njen rad na prirodni gas. Kotlovi imaju savremene gorionike. Primenjen je SCADA sistem za upravljanje i akviziciju. Kotlovi kada rade na gas koriste ekonomazer. Kolege koji opslužuju kotlarnicu su objasnili studentima kako se obezbedjuje topla voda za opsluživanje postanica, kako se mazut trensportuje do kotlova i kako se kotlovi konzerviraju da bi bili spremni za rad kada se zato ukaže potreba. Takodje, studenti su obišli i mesto gde se upravlja radom kotlova.

Poseta kotlarnici u naselju Centralna radionica

 

Dogadjaj 2/2011 Studentski ogranak ASHRAE-A Mašinskog fakulteta u Kragujevcu je dobio novo rukovodstvo za 2011. god.

U okviru Studentskog ogranka ASHRAE-a održani je izbor rukovodstva za 2011 godinu. Za predsednika ogranka izabrana je koleginica Danijela Nikolić, dipl. ing. asistent. Za podpredsednika studentskog ogranka izabrana je koleginica Jasmina Skerlić, dipl. ing. student doktorskih studija našeg fakulteta. Za blagajnika izabran je kolega Marko Miletić, dipl. Ing. student doktorskih studija našeg fakulteta.

Danijela Nikolic, predsednik ASHRAE ogranka Jasmina Skerlic, podpredsednik ASHRAE ogranka Marko Miletic, blagajnik ASHRAE ogranka

Na slici su sa leva na desno Predsednik ogranka koleginica Danijela Nikolić, podpredsednik ogranka koleginica Jasmina Skerlić, i blagajnik kolega Marko Miletić.

Izbor se obavio tajnim glasanjem članova Studentskog ogranka. Ko ima najviše glasova bira se za Predsednika Studentskog ogranka. Drugi po broju glasova bira se za Podpredsednika, a treći po broju glasova bira se za Blagajnika studentskog ogranka. Prema pravilima svaki od studenata - članova ogranka može da bude na istoj funkciji najviše godinu dana.

 

Dogadjaj 3/2011 Boravak delegacije Mašinskog fakulteta u Kragujevcu na Politehnici u Temišvaru

Od 7 do 8 aprila 2010 godine delegacija Mašinskog fakulteta u Kragujevcu je boravila u Rumuniji na fakultetu za arhitekturu i gradjevinarstvo Politehnike u Temišvaru. U delegaciji je bio Prof. Milorad Bojić sa dva studenta doktorskih studija našeg fakulteta koji su sa svoje strane predstavljali i studenski ogranak ASHRAE-a. Delegacija je učestvovala na 20-toj medjunarodnoj konferenciji “Termotehnički uredjaji u zgradama i ugodnost“ i na prolećnom zasedanju ASHRAE-a.

Povodom 20-godišnjice održavanja ove medjunarodne konferencije asosijacija Rumunskih inženjera Termotehnike (filijala Banat) je prof. Bojiću dala diplomu izvrsnosti sa obrazloženjem da se diploma daje zbog izvarednog doprinosa prof. Bojića rezultatima i napretku nauke termotehnike u Rumuniji. Tim povodom je prof. Bojic održao 30-minutno zapaženo predavanje pod naslovom „Shaping Future  by Building Simulations and Optimizations:  Positive and Zero Net Energy Buildings”.

Na prolećnom zasedanju Dunavskog odeljka ASHRAE-a je Prof. Bojić izabran na funkciju President-elect dok je kolega doktorant Novak Nikolić izabran u odbor za promociju članstva. Takodje je kolega Nikolić tada izložio svoj rad pod naslovom „Determining of the Instantaneous Irradiated Area of the Lower Absorber Surface of the Double Exposure Flat Plate Solar Collector, a kolega doktorant Cvetković rad pod naslovom „Comparison of Panel-Heating Systems and Radiator-Heating Systems Regarding Energy Consumption and Economy.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_2011-04-12_12-44-49_0018.jpg

ASHRAE je skraćenica za Američko udruženje inženjera za grejanje, hladjenje i klimatizaciju čiji je cilj promocija struke u ovoj oblasti u svetskim razmerama. To strukovno udruženje ima više od 40000 članova i svoje odeljke ne samo u Americi već i van Amerike. U Srbiji članovi ovog udruženja pripadaju Dunavskom odeljku koji još čine članovi iz Rumunije, Austrije, Madjarske, Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu kao i Fakultetu Tehničkih nauka postoje studenski ogrananci ove organizacije, a uskoro će početi sa radom studenski ogranak u Bukureštu.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_temis-bojic.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_temis-cvetkovic.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_temis-nikolic.jpg

 

Dogadjaj 4/2011 HERZ Akademija 2011 na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu „Osnove grejne tehnike i nešto više“.

U želji da se  studenti našeg fakulteta upoznaju sa modernim tehnologijama grejanja u funkciji uštede energije i očuvanja životne sredine, Centar za grejanje, Klimatizaciju i Solarnu energiju, i Studentski ogranak Dunavskog odeljenja ASHRAE-a organizovali su dvočasovni seminar Firme HERZ Armaturen na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Seminar je održan u petak 15.04.2011. od 15:15 do 17:00 u malom Amfiteatru objekta A. Predavanje je održao gospodin Viktor Radić, predstavnik firme HERZ Armaturen u Srbiji. Tema seminara je bila "HERZ - Sistemi za grejanje toplom vodom - HIDRAULIKA". Slušaoci seminara su bili studenti procesne tehnike koji u trećoj godini slušaju predmet Grejanje, Klimatizacija i Solarna energija kao i članovi studentsko ogranka ASHRAE-a našeg fakulteta.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_1capture0.png b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_4slika0278.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_5slika0279.jpg

 

Dogadjaj 5/2011 Globalno predavanje o toplotnim pumpama u organizaciji ASHRAE-A.

Doktoranti i master studenti Mašinskog fakulteta u Kragujevcu imali su priliku 21.Aprila 2011 od 19 do 22h da prisustvuju globalnom predavanju pod naslovom “Sistemi toplotnih pumpi koji koriste zemlju kao izvor energije: zemlja Vam daje energiju.” Predavanje je održano 21.Aprila 2011 u Atlanti (SAD) i emitovalo se uživo preko WEB-a za studente i inženjere termotehnike iz čitavog sveta u organizaciji ASHRAE-a. Naši studenti su predavanje pratili preko WEB-a u laboratoriji za Termodinamiku i termotehniku. Predavači su bili Prof. Jeff Spliter sa univerziteta u Oklahomi, Kirk Mescher licencirani inženjer jedan od vlasnika CM inženjeringa, iz Kolumbije u Montani, i Mick Schwedler iz kompanije Trane. Prof. Jeff Spliter je govorio o projektovanju razmenjivača toplote zemlja-voda koje upotrebljava toplotna pumpa radi dobijanja toplote iz zemlje. Kirk Mescher, koji je govorio na temu šta mašinski inženjeri treba da znaju o procesu bušenja zemlje pri instaliranju toplotnih pumpi i o opremanju osnovne škole u Ilinoisu toplotnim pumpama. Mick Schwedler je govorio o projektovanju sistema za grejanje i klimatizaciju koji koriste toplotne pumpe kao i o standardima koji pokrivaju ovo područje.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_fotografija0044.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_fotografija0048.jpg

ASHRAE je skraćenica za Američko udruženje inženjera za grejanje, hladjenje i klimatizaciju čiji je cilj promocija struke u ovoj oblasti u svetskim razmerama. To strukovno udruženje ima više od 40000 članova i svoje odeljke ne samo u Americi već i van Amerike. U Srbiji članovi ovog udruženja pripadaju Dunavskom odeljku koji još čine članovi iz Rumunije, Austrije, Madjarske, Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu postoji studentski ogranak ove organizacije, koji broji oko 15 članova - studenata Bečelor, Master i Doktorskih Studija našeg fakulteta.


Dogadjaj 6/2011 Klimatizacija na delu – Zaštita kulturnog blaga u Riznici manastira Hilandar

U želji da se studenti našeg fakulteta upoznaju sa modernim tehnologijama klimatizacije u funkciji uštede energije i očuvanja životne sredine, Centar za grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, Studentski ogranak Dunavskog odeljenja ASHRAE-a sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i Društvo za klimatizaciju, grejanje i hladjenje Srbije (KGH), na našem fakultetu organizuju jedno-časovno izlaganje licenciranog Inženjera Živojina Perišića, doajena klimatizacije u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Izlaganje je održano u petak 13.5.2011. od 16:15 do 18:00 u malom Amfiteatru objekta A Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_zika_perisic_dscf0428_crop.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_picture_095.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_picture_097.jpg

Tema je izlaganja bila je “Klimatizacija na delu – Zaštita kulturnog blaga u Riznici manastira Hilandar “. Izlaganje su pratili studenti procesne tehnike i energetike sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu koji u trećoj godini fakulteta slušaju predmet Grejanje, klimatizacija i solarna energija kao i članovi studentskog ogranka ASHRAE-a istog fakulteta. Takodje su predavanje pratili ostali zainteresovane koleginice i kolege iz Kragujevca. Gospodin Perišić je slušaoce prvo upoznao sa klimom u Manastiru Hilendar, zatim je prodiskutovao uslovima koje je potrebno da se ispune vezano prvenstveno za vlažnost vazduha u riznici da bi se predmeti riznice očuvali. Potom je prikazana izvedena instalacija za održavanje što stacionarnijih uslova vlažnosti vazduha u riznici manastira i to prvenstveno instalacija zidnog grejanja kao i instalacija za regulisanje vlažnosti pomoću sušača vazduha kao i ovlaživača koji su smešteni u prostorijama riznice. Konačno pravilan rad instalacije je verifikovan merenjem vlaženosti i tempaeratura spoljnog vazduha i u riznici. Merenje je pokazalo i dokazalo das u u riznici dobijeni zahtevani ulovi čuvanja predmeta sa gotovo stacionarnom relativnomm vlažnošću.

 

Dogadjaj 7/2011 Održano mutimedijalno takmičenje na našem fakultetu iz oblasti Grejanja I Klimatizacije I Solarne energije

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu održano je multimedijalno takmičenje iz oblasti Grejanja, Klimatizacije I Solarne energije dana 15. Aprila 2011. U oštroj konkurenciji pobedila je koleginica Momčilović Aleksandra sa svojim multimedijalnim prikazom pod nazivom “Prednosti grejanja I hladjenja gotermalnom energijom”. Kao nagradu za svoj trud koleginica je dobila jednogodišnju članarinu u studentskom ogranku ASHRAE-a. Tu članarinu donirao je kolega Slobodan Djordjević, dipl.elect.ing. doktorski student našeg fakulteta koji radi u Energetici u Kragujevcu.

 

 

Dogadjaj 1/2012 Poseta članova Studentskog ogranka ASHRAE-a Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu Aerodromu Morava u Lađevcima

U petak, 23. marta 2012 godine, studenti Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, članovi Studentskog ogranka ASHRAE našeg fakulteta, posetili su Aerodrom Morava u Ladjevcima kod Kraljeva. Posetu je organizovao prof. Milorad Bojić u saradnji sa Inženjerskom komorom grada Kragujevca, koja je za svoje članove i za naše studente obezbedila autobuski prevoz do aerodroma. Poseta je ocenjena kao veoma uspešna i trajala je tri sata.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_1.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_2.jpg

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_3.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_4.jpg

Studente i kolege inženjere primio je pukovnik Zoran Pavlović, koji je prisutne upoznao sa osnovnim podacima vezanim za aerodrom i njegovu izgradnju.

Aerodrom Morava se nalazi u ataru tri sela, Lađevaca, Obrve i Katrge, a između područja gradova Kraljeva, Kragujevca i Čačka. Reč je o postojećem aerodromu, koji trenutno funkcioniše kao vojni. Pre dve godine, Vlada je donela odluku da se ovaj aerodrom rekonstruiše i prilagodi i za civilni vazdušni saobraćaj. Nakon završetka radova, Srbija će dobiti treći civilni aerodrom sa međunarodnim karakteristikama (sledeće dve slike daju prikaz budućeg aerodroma).

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_5.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_6.jpg

Civilni i vojni deo aerodroma biće infrastrukturno odvojeni. U prvoj fazi prilagođavanja vojnog aerodroma za civilni saobraćaj je izgrađena pristanišna zgrada, kontrolni toranj, tehnoekonomski blok, a trenutno se izvode radovi na uređenju piste. Pristanišna zgrada će imati 2 nivoa, ukupne površine oko 5000 m2. Pista koja je trenutne dužine 3300 m, omogućava korišćenje aerodroma za manje civilne avione, kapaciteta do 100 putnika. Naredne godine treba da počne druga faza, u okviru koje sledi proširenje i produžavanje piste, posle koje će ovaj aerodrom biti vazdušna luka za velike letilice i sletanje pod svim uslovima. Prema projektu, završetak radova na rekonstrukciji aerodroma i njegovoj konverziji planirani su za maj 2012. godine, kada se mogu očekivati i prvi civilni letovi. Ukupna vrednost investicija je oko 32 miliona evra, a partner je Turska, koja učestvuje sa 10 miliona evra.

Nakon dobijanja opštih informacija, studenti su obišli pristanišnu zgradu, u kojoj su videli najsavremenije sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sa svim pratećim elementima.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_7.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_8.jpg

Nadzorni organ gradilišta je zatim prisutne informisao o omotaču zgrade i savremenim materijalima koji su primenjivani, kako za zidove, tako i za krovnu konstrukciju.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_9.jpg

Takođe je izvršen i obilazak aerodromske piste, gde su studenti mogli da vide kako se izvode radovi na betoniranju i drenaži terena.

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_10.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_11.jpg

b_200_200_16777215_0___images_stories_studentski-servis_ASHRAE_ladjevci_12.jpg

 

Dogadjaj 2/2012 Marko Stjepić predstavlja Srbiju na Evropskom studentskom takmičenju radom iz oblasti grejanja, klimatizacije i hlađenja

Marko Stjepić, student 2. godine diplomskih akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, je na 42. međunardnoj konferenciji za grejanje, klimatizaciju i hladjenje osvojio prvo mesto na takmičenju radova u studentskoj sesiji i kvalifikovao se da predstavlja Srbiju na Evropskom takmičenju studenata koje će se održati u Temišvaru 19. aprila 2012.god. pod patronatom organizacije REHVA (Federacija Evropskih asocijacija za grejanje, ventilaciju, i klimatizaciju).

b_200_200_16777215_0___images_stories_Vesti_Ladjevci_mstepic.jpg

U studentskoj sesiji u Beogradu učestvovalo je 7 radova studenata iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca. Konferencija je održana od 30.11.-02.12.2011. u Sava centru u Beogradu

Marko je svoj rad pod nazivom „Energy savings with thermo-regulating valves“ spremio pod mentorstvom prof. Milorada Bojića. U okviru svog rada Marko je predstavio mogućnost uštede energije koršćenjem termoventila u jednoj porodičnoj kući. U njemu je pokazao koje su prednosti korišćenja termoventila i koliko se energije, a ujedno i novca štedi uvođenjem termoventila.

Prisutni su uvideli kvalitet rada i nagrada nije izostala. Marko je kao nagradu dobio plaćenje troškove kotizacije, putovanja i smeštaja da bi učestvovao kao predstavnik Srbije na Evropskom studentskom takmičenju u predstojećoj REHVA konferenciji u Temišvaru.

Podsetimo, ovo nije prvi put da naš student osvoji prvo mesto na takmičenju na studentskoj sesiji KGH konferencije. Prošle godine je to učinio Jovan Jakovljević na takmičenju studenata osnovnih studija. Marko i Jovan su već više godina članovi odeljka ASHRAE organizacije na našem fakultetu čiji je savetnik profesor Milorad Bojić.

 

 

 

Dogadjaj 1/2013 Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE“.

 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i kompanije Vaillant GmbH-Predstavništvo u Srbiji, 29.01.2013. godine održan je seminar „Vaillantovi energetski efikasni sistemi iz domena OIE“ u dva modula solarna tehnika i  toplotne pumpe i prikazani izvedeni objekti sa ovim sistemima. Seminaru su prisustvovali i članovi Studentskog ogranka Dunavskog odeljenja ASHRAE-a.

Valliant 1

Cilj seminara je bio da se polaznici upoznaju sa energetski efikasnim rešenjima nemačkog proizvođača Vaillant GmbH iz domena grejne tehnike. Predstaviljena su rešenja iz oblasti obnovljivih izvora energije, solarni sistemi i  toplotne pumpe, sa primerima praktične primene.

Valliant 2

Vaillant GmbH je jedan od vodećih evropskih proizvođača u oblasti tehnike grejanja. Još od 1874. godine Vaillant stvara uređaje sa savršenim tehnološkim rešenjima i zagarantovanim vrhunskim kvalitetom proizvoda. Vaillant proizvodi energetski efikasna sistemska rešenja, poštujući pri tom najnovije evropske norme i standarde. Vaillant je jedini proizvođač u Evropi koji nudi kompletan program za udobnost stanovanja i pripreme tople sanitarne vode koristeći sve energente: gas, ulje, struja, solarna energija i u budućnosti  vodonik / uređaj na gorivnu ćeliju i zeolit / zeolit-toplotna pumpa. Vaillant GmbH ima 138 godina iskustva iza sebe i širom Evrope je najpoznatija marka u branši.

Valliant 3


Event 1/ 2013 "Vaillant energy efficient systems in the field of renewable energy."

The seminar "Vaillant energy efficient systems in the field of renewable energy is organized by the Serbian Chamber of Engineers and Serbian Representative Office of Vaillant GmbH on 29.01.2013. The seminar had two modules such as solar technology and heat pump technology.  Then, the objects derived from these systems are presented. The seminar was attended by members of the Kragujevac university student branch of the Danube chapter of ASHRAE

The objective of the seminar was to show the energy-efficient solutions of Vaillant GmbH German manufacturer in the field of heating technology to the participants. The solutions were in the field of renewable energy, solar and heat pump systems, with examples of practical applications.

Vaillant GmbH is one of Europe's leading manufacturers in the field of heating technology. From 1874, Vaillant makes devices with perfect technological solutions and guaranteed top quality products. Vaillant manufactures energy-efficient system solutions, respecting the latest European norms and standards. Vaillant is the only manufacturer in Europe that offers the comfort of living and domestic hot water preparation using all fuels: gas, oil, electricity, solar energy, in the future, hydrogen (fuel cell device) and zeolite / zeolite-heat pump. Vaillant GmbH has 138 years of experience behind and in Europe is the most famous brand in the industry.