Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Inovacioni centar za informacione tehnologije

Inovacioni centar za informacione tehnologije

 • PDF

Centar je u osnivanju sa ciljem realizacije različitih programskih sadržaja u oblastima:

Razvoj inovacija i preduzetništva

 • Analiza rezultata projekata u zemlji i svetu radi njihove eventualne komercijalne primene
 • Analiza postojeće i iniciranje razvoja sopstvenih tehnologija na bazi naučnih rezultata
 • Istraživanje potreba tržišta i potencijalnih partnera u industriji i iniciranje povezivanja sa nosiocima naučnih rezultata na fakultetu (nastavnicima i studentima)
 • Ugovaranje marketinga, prodaje i komercijalizacije stvorene intelektualne svojine
 • Organizacija patentiranja i zaštite intelektualne svojine

Obrazovanje za nove tehnologije i preduzetništvo

 • Obrazovanje i obuka zaposlenih i studenata za informacione i komunikacione tehnologije
 • Obrazovanje i obuka zaposlenih i studenata za nove proizvodne tehnologije
 • Obrazovanje i obuka zaposlenih i studenata za menadžment i preduzetništvo
 • Maksimalno angažovanje u privredi u cilju razvoja regiona (sagledavanje mogućnosti edukacije većeg broja saradnika centra a koji su zaposleni u preduzećima koja direktno učestvuju u radu centra)

Razvoj i komercijalizacija inovativnih proizvoda i procesa

 • Pružanje usluga preduzećima u oblasti projektovanja i proračuna konstrukcija na bazi raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa centra
 • Razvoj i primena informacionih sistema i hidroinformacionih sistema
 • Softverski inženjering (Software Engineering)
 • Elektronsko obrazovanje (E-learning)
 • Elektronsko poslovanje (E-business)
 • Mrežno računarstvo (Network Computing)
 • Integrisano odlučivanje (Integrated Reasoning)
 • Interaktivne informacione tehnologije (Interactive Information)
 • Vizuelne informacione tehnologije (Visual Information Technology)
 • Kompjuterske video tehnologije (Computational Video)
 • Softver otvorenog koda (Open Source)
 • Razvoj novih i reinženjering postojećih procesa

Image
Mogući izgled Centra
 

Upravnik Centra prodekan za NIR