Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back Servisi RFID

RFID Sistem

  • PDF

Izadavanje kartica:

Identifikacione kartice Mašinskog fakulteta u Kragujevcu izdaje studentska služba u saradnji sa službom za informaciono-komunikacione tehnologije. Svi studenti upisom na fakultet po automatizmu dobijaju identifikacionu karticu koja služi isključivo radi provere identiteta studenata u toku nastave i prakse. Svi zaposleni su takođe dužni da poseduju identifikacione kartice.

Identifikacione kartice za studente izdaje Studentska služba, a za zaposlene služba za informaciono-komunikacione tehnologije.

Za izdavnje kartica potrebno je dostaviti:

1. Fotografiju veličine 4,5x3,5 cm
2. Broj indeksa za studente/zvanje za zaposlene
3. Dokaz o studiranju/zaposlenju (indeks/radna knjižica) na Mašinskom fakultetu

Tipovi kartica:

Trenutno Mašinski fakultet poseduje dve vrste kartica:

1. Studentsku identifikacionu karticu i 
2. Identifikacionu karticu za zaposlene.

Gubitak/krađa/oštećenje kartice:

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja identifikacione kartice vlasnici su dužni da iste odjave u studentskoj služni u roku od tri dana. Zahtev za izdavanje nove kartice se takođe podnosi u Studentskoj službi Mašinskog fakulteta i isti staje 1 000 dinara (Uplata na žiro račun Mašinskog fakulteta, svrha uplate: izadavnje RFID kartice).

Zaštita Vaše kartice:

1. Zabranjeno je davati svoju karticu drugom na poslugu, poslužiti se tuđom kao svojom ili je zlopupotrebiti na drugi način
2. Ne ostavljajte vašu karticu kao zalog
3. Ne bušite kartice i ne ostavljajte ih izložene ekstremnoj temeperaturi
4. Čuvajte vaše kartice u novčaniku ili na nekom drugom mestu gde će biti dodatno zaštićene od spoljih uticaja 
 
Prednja stranaZadnja strana
 
Primer zloupotrebe identifikacionih kartica:

Dim lights