Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Obezbeđenje kvaliteta fakulteta

Obezbeđenje kvaliteta fakulteta

  • PDF
Komisija za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Komisija)
 

 

Obaveštenje Komisije za obezbeđenje kvaliteta
 
U okviru redovnih aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta na Fakultetu inženjerskih nauka, Komisija za obezbeđenje kvalitetarazmatra i pojedinačne primedbe i/ili sugestije nastavnika, saradnika i studenata, koje se tiču kvaliteta svih aktivnosti na FIN-u, a posebno kvaliteta nastavnog procesa. ZatoKomisija za obezbeđenje kvaliteta poziva sve studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje da joj upute informacije ( putem e-maila Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili poštom) o lošem kvalitetu pojedinih aktivnosti na fakultetu koje su opazili. Komisija će sve informacije detaljno proučiti, isplanirati i preduzeti konkretne mere, kako bi se kvalitet tih aktivnosti poboljšao.
 
Predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta
 
Sistem obezbeđenja kvaliteta:
 
7. Odluke organa upravljanja u funkciji podizanja kvaliteta
 
Periodična provera kvaliteta:
 

Sve sugestije u vezi dokumenata sistema obezbeđenja kvaliteta i periodične provere kvaliteta poslati na:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Dostupne ankete o proceni kvaliteta:
 
 
Svoje mišljenje studenti mogu dostaviti putem portala http://student.fink.rs/ gde je data softverska aplikacija koja treba da pomogne proceduru anketiranja studenata, čuvanje i obradu rezultata anketa. Međutim, ohrabruju se studenti, alumni, poslodavci i svi, koji svojim iskustvom i relevantnim mišljenjem žele da pomognu, da to i učine popunom i slanjem ponuđenih anketa (ili u drugoj pisanoj formi) na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili za Komisiju za obezbeđenje kvaliteta, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac.
 
Komisija za obezbeđenje kvaliteta