Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Press Clipping FIN dobio savremenu laboratoriju

FIN dobio savremenu laboratoriju

  • PDF
08-02-2013 16:00 | Društvo| Autor / izvor: Šumadijapress

FiN 01

Fakultet inženjerskih nauka od danas ima još jednu laboratoriju opremljenu najsavremenijim instrumentima.

U okviru projekta Automobilski trening centar – ATC (ATC Serbia – Automotive Training Centre for Central Serbia) na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu danas je svečano otvorena Laboratorija za elektroniku, mikrokontrolere i procesiranje signala (Laboratory for Electronics, Microcontrollers and Signal Processing).

U prisustvu predstavnika medija, partnera na projektu, studenata i profesora Fakulteta inženjerskih nauka, direktor Politehničke škole u Kragujevcu, koja je vodeći partner na projektu ATC Srbija, Siniša Kojić, svečano je uručio simbolični ključ Laboratorije dekanu Fakulteta inženjerskih nauka, prof. Dr Miroslavu Babiću.

Oprema, u koju je uloženo oko 80. 000 evra, imaće široku primenu u nastavi i naučnoistraživačkom radu na svim nivoima studija, ali i u permanentnoj obuci i stručnom usavršavanju profesora srednjih stručnih škola u regionu, prekvalifikaciji nezaposlenih lica i obuci radnika u skladu sa potrebama savremene industrije.

FiN 02

U okviru projekta obezbeđena je i licenca za softverski paket MATLAB, dok je kompanija NI (National instruments) donirala softver LabVIEWu vrednosti od 13.500 evra koji mogu da koriste sve članice Univerziteta u Kragujevcu kao i srednje škole uključene u projekat.

Oprema koja je nabavljena za potrebe opremanja Laboratorije sastoji se od najsavremenijih instrumenata (osciloskopa, generatora funkcija, stabilizatora napona, računarski podržanih sistema za merenje napona i struja…), eksperimentalnih panela za izvođenje laboratorijskih vežbi iz elektronike, mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera sa ekranima osetljivim na dodir…) koji su povezani sa personalnim računarima.

U Laboratoriji se nalazi 20 personalnih računara tako da svako radno mesto ima sopstveni personalni računar za akviziciju signala i procesiranje rezultata eksperimenata pomoću softverskih paketa LabVIEW i MATLAB.

FiN 03

Laboratorija za elektroniku, mikrokontrolere i procesiranje signala je koncipirana tako da ima 12 radnih mesta za izvođenje nastave na osnovnim studijama, prvenstveno na predmetima Osnovi elektrotehnike sa elektronikom, Merenje i upravljanje, Arhitektura računarskih sistema.

U istoj Laboratoriji moguće je postaviti i 8 radnih mesta sa drugom opremom koja će se koristiti na master studijama u okviru predmeta Elektronika, Industrijski računarski sistemi, Robotika i mehatronika, Mehatronika MVM, Teorija i tehnika merenja.

 Savremena laboratorijska oprema predviđena je i za individualno korišćenje za naučno – istraživački rad studenata doktorskih studija.