Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Press Clipping FIN: Softver za učenje četvrtak

FIN: Softver za učenje četvrtak

  • PDF

FIN_MATAU okviru Tempus projekata na Fakultetu inženjerskih nauka nastao je softver za predmet Projektovanje sistema automatskog upravljanja sa ciljem da se studentima olakša proces savladavanja gradiva kroz neophodnu literaturu i kviz testove za proveru znanja.

Ovaj program omogućava i profesorima da imaju uvid u to koliko je studentima neka nastavna jedinica teška ili laka, kao i koji broj studenata je uspeo da na pravi način usvoji programom previđeno gradivo.

Softver predstavlja platformu za pomoć u učenju na daljinu. Ovaj program sadrži čitavo gradivo koje učenici moraju da savladaju tokom školske godina, kao i testove za proveru znanja.

Pisan je za predmet Projektovanje sistema automatskog upravljanja, ali se uz određene izmene lako može prilagoditi bilo kom predmetu, na prvom mestu matematici i fizici.

Softver predviđa da i predavači imaju uvid koliko su neke nastavne jedinice teške, odnosno lake za učenike i da na osnovu toga planiraju svoja predavanja.

Fakultet inženjerskih nauka imao je više faza u relzaciji projekta koji se ticao internacionalne akreditacije, sa ciljem da se poboljšaju uslovi rada na ovom fakultetu.

Prema rečima profesora Milana Matijevića, u svetu je već odavno trend da se školuju gotovi kadrovi koji su odmah po završetku studija spremni za rad u industriji, a za to su potrebni adekvatni uslovi rada pre svega u laboratorijama gde se izvodi praktičan deo nastave.

Cilj je da svi programi koji nastaju u nastavnom procesu Fakulteta inženjerskih nauka budu predstavljeni široj javnosti i prilagođeni za korišćenje u svakodnevnom životu.

Tako je i softver za podršku učenju na daljinu predstavljen zainteresovanim nastavnicima osnovnih škola u Kragujevcu, pa se na ovom fakultetu nadaju da će u skorijoj budućnosti dobiti praktičnu primenu u nastavi

Dim lights