Sat13042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

2017

Kategorije

Nabavka dobara - Oprema

Nabavka dobara - Oprema ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Oprema 11/2017

Nabavka usluga - Ugostiteljske usluge

Nabavka usluga - Ugostiteljske usluge ( 6 Datoteke )

Nabavka usluga - Ugostiteljske usluge 9/2017

Nabavka usluga - Fizičko-tehničko obezbeđenje

Nabavka usluga - Fizičko-tehničko obezbeđenje ( 4 Datoteke )

Nabavka usluga - Fizičko-tehničko obezbeđenje 8/2017

Nabavka usluga - Usluga zaštite imovine

Nabavka usluga - Usluga zaštite imovine ( 4 Datoteke )

Nabavka usluga - usluge zastite imovine 6-1/2017

Radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i sistema za dojavu požara na objektu „D“

Radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i sistema za dojavu požara na objektu „D“ ( 5 Datoteke )

Nabavka radova -  radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i sistema za dojavu požara na objektu „D“ Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu - 7/2017

Usluga izrade idejnog projekta rekonstrukcije i projekta za izvođenje objekta D

Usluga izrade idejnog projekta rekonstrukcije i projekta za izvođenje objekta D ( 8 Datoteke )

Nabavka usluga - Usluga izrade idejnog projekta rekonstrukcije i projekta za izvođenje objekta D Fakulteta inženjerskih nauka 3/2017

Računarska oprema i servisiranje opreme

Računarska oprema i servisiranje opreme ( 7 Datoteke )

Nabavka dobara - računarska oprema i servisiranje opreme 4/2017

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal 5/2017

Nabavka usluga - Usluga zaštite imovine

Nabavka usluga - Usluga zaštite imovine ( 4 Datoteke )

Nabavka usluga - Usluga zaštite imovine 6/2017

Nabavka dobara - Električna energija

Nabavka dobara - Električna energija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Električna energija 2/2017

klaster paralelnih računara - serveri 1/2017

klaster paralelnih računara - serveri 1/2017 ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - klaster paralelnih računara - serveri 1/2017


Nema dokumenata u odabranoj kategoriji