Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

2018

Kategorije

Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja (ponovljen postupak)

Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja (ponovljen postupak) ( 4 Datoteke )

JNMV 11/2018 - Nabavka usluga fizicko - tehnickog obezbedjenja  - PONOVLJENI POSTUPAK

Nabavka dobara - Ugostiteljske usluge

Nabavka dobara - Ugostiteljske usluge ( 4 Datoteke )

JN 10-2018 - Ugostiteljske usluge - usluge restorana

Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja

Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja ( 4 Datoteke )

JNMV 11/2018 Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja

Nabavka radova - radoovi na sanaciji objekta C

Nabavka radova - radoovi na sanaciji objekta C ( 5 Datoteke )

Nabavka radova - radoovi na sanaciji i adaptaciji objekta C - JN 9/2018

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal ( 4 Datoteke )

JNMV 08-2018 - Nabavka kancelarijskog materijala.

Nabavka dobara - Racunarska oprema

Nabavka dobara - Racunarska oprema ( 6 Datoteke )

Nabavka dobara - Racunarska oprema 7/2018

Nabavka dobara - Elektricna energija

Nabavka dobara - Elektricna energija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Elektricna energija JNMV 05-2018

Radovi na rekonstrukciji el. instalacija

Radovi na rekonstrukciji el. instalacija ( 11 Datoteke )

Predmet javne nabavke br. 6/2018 je nabavka radova – Radovi na rekonstrukciji električnih instalacija i sistema za dojavu požara na objektu „D“ II Faza Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Nabavka dobara - Reprezentacija ponovljeni postupak

Nabavka dobara - Reprezentacija ponovljeni postupak ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Reprezentacija 02/2018 - ponovljeni postupak

Nabavka dobara - Reprezentacija

Nabavka dobara - Reprezentacija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Reprezentacija 2/2018 - ponovljen postupak

Nabavka usluga - Usluge štampanja

Nabavka usluga - Usluge štampanja ( 11 Datoteke )

Nabavka usluga - Usluge štampanja 04/2018

Nabavka dobara - Potrošni materijal

Nabavka dobara - Potrošni materijal ( 6 Datoteke )

Nabavka dobara - Potrošni materijal 3/2018

Nabavka dobara - Reprezentacija

Nabavka dobara - Reprezentacija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Reprezentacija 2/2018

Nabavka dobara - Oprema

Nabavka dobara - Oprema ( 5 Datoteke )

Nabavka dobara - Oprema 1/2018


Nema dokumenata u odabranoj kategoriji